Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 07.12.2022 g.10:00
Added on: 29.11.2022

Tematy ekscentryczne w literaturze i kulturze / seminarium badawcze

Type of the event:
Seminar
City or town:
Wrocław

Akademickie Centrum Badań. Ex-Centrum Olgi Tokarczuk oraz Zakład Historii Dawnej Literatury Polskiej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego serdecznie zapraszają do udziału w seminarium badawczym Tematy ekscentryczne w literaturze i kulturze.

plakat seminarium badawczego

Wydarzenie odbędzie się w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (pl. Nankiera 15b) oraz zdalnie (na platformie MS Teams) w dniu 7 grudnia 2022 r.

Link do streamingu znajduje się poniżej:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTc4OGM4YjUtY2E4OC00YTA3LThkMzktYmI1OWE5MGIwOTgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%221de0e1e3-c85a-4e86-a762-c352ecd2c2b7%22%7d

Do spotkania można dołączyć również za pośrednictwem kodu QR, który zawarty jest na plakacie.

Information

Address:
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (pl. Nankiera 15b) oraz zdalnie (na platformie MS Teams)
Fee:
bez opłat
Added on:
29 November 2022; 14:15 (Mariola Wilczak)
Edited on:
29 November 2022; 14:26 (Mariola Wilczak)

See also

19.04.2017

Wykład prof. Grażyny Zarzyckiej (Uniwersytet Łódzki): "Podejście interkulturowe i lingwistycznokulturowe w badaniach glottodydaktycznych"

Wykład zostanie wygłoszony w ramach cyklu spotkań naukowych "Wrocławskie Kolokwia Etnolingwistyczne"  organizowanych przez Pracownię Lingwistyki Antropologicznej IFP Uniwersytetu Wrocławskiego.

21.03.2017

Miejsce glottodydaktyki w językoznawstwie polonistycznym. Perspektywy glottodydaktyki polonistycznej / Wykład prof. dr hab. Władysława Miodunki (UJ)

Wykład w cyklu spotkań naukowych „Wrocławskie Kolokwia Etnolingwistyczne”, organizowanych przez Pracownię Lingwistyki Antropologicznej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

09.04.2021

Zebranie zespołu językoznawczego w Katedrze Filologii Polskiej w PWSZ w Tarnowie

Dziekan Wydziału Humanistycznego PWSZ w Tarnowie oraz Kierownik Katedry Filologii Polskiej uprzejmie zapraszają wszystkich zainteresowanych na otwarte zdalne zebranie naukowe zespołu językoznawczego w dniu 14 kwietnia 2021 roku o godzinie 17.00.  Referat pt. Komunikacyjna kariera wulgaryzmów we współczesnej polszczyźnie przedstawi prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa.    

28.11.2019

Wrocławskie Kolokwium Polonistyczne 2020. Język – Literatura – Kultura

Studenckie Koło Naukowe Językoznawców Uniwersytetu Wrocławskiego ma zaszczyt zaprosić doktorantów, studentów i wszystkie osoby zainteresowane na ogólnopolską konferencję studencko-doktorancką "Wrocławskie Kolokwium Polonistyczne 2020. Język – Literatura – Kultura".

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.