Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 09.03.2023 g.11:00 - 09.03.2023 g.12:30
Added on: 01.03.2023

Transmedialne narracje drugoosobowe /panel dyskusyjny i promocja numeru tematycznego "Zagadnień Rodzajów Literackich"

Type of the event:
Seminar

Przez długi czas narracja w drugiej osobie uznawana była za jeden z najradykalniejszych eksperymentów artystycznych modernizmu, formę ekstremalnie trudną warsztatowo i odstraszającą czytelników. Dziś staje się coraz powszechniejsza w literaturze fikcjonalnej i niefikcjonalnej, w literaturze drukowanej i cyfrowej oraz w grach wideo i mediach interaktywnych.

z materiałów promocyjnych organizatorów

Serdecznie zapraszamy na seminarium poświęcone nowemu numerowi „Zagadnień Rodzajów Literackich”. Numer „Transmedial Second-person Narratives" pod redakcją Magdaleny Rembowskiej-Płuciennik (IBL PAN) i Joanny Jeziorskiej-Haładyj (UW) jest pierwszą w Polsce monograficzną prezentacją odmian i zastosowań tej formy narracyjnej. 

W spotkaniu wezmą udział polscy i zagraniczni autorzy artykułów zamieszczonych w zeszycie (Michał Kłosiński, Pernille Meyer, Joshua Parker, Sandrine Sorlin, Denise Wong). Będzie to okazja do zapoznania się z bogactwem  i różnorodnością tej odmiany narracji, która dopiero zdobywa równorzędne miejsce obok tradycyjnych form opowiadania w pierwszej i trzeciej osobie.  

Seminarium (w języku angielskim) odbędzie się online, za pomocą platformy Zoom w dniu 9 marca w godz. 11.00-12.30. Link do wydarzenia: 

https://us02web.zoom.us/j/9347117909?pwd=R0tjbS9zVnB2c0gxUERnNTNTbGFWUT09


Z Call for Papers:

Od czasu głośnej Przemiany Butora teoria narracji usiłuje, ze zmienną intensywnością, skonceptualizować zjawisko narracji drugoosobowej. Uznawana jest ona zazwyczaj za formę eksperymentalną, nienaturalną, efemeryczną; nie doczekała się dotąd stałego miejsca w typologiach narratologicznych na prawach równych narracji w pierwszej i trzeciej osobie.

Zwiększone zainteresowanie teoretyków narracji tym trybem opowiadania przypadło na dekady przełomu XX i XXI. Zmalało ono jednak, zanim tematyka relacji „ty” i „ja” doprowadziła do tzw. „zwrotu do Ty” (The You Turn), jaki ma miejsce od kilkunastu lat w
filozofii (umysłu, języka, w etyce i epistemologii), naukach społecznych i psychologii czy neuronauce. Jednakże w literaturze różnych kręgów językowych wyraźnie można zaobserwować wzrost popularności narracji drugoosobowej, zarówno w tekstach fikcjonalnych, jak i niefikcjonalnych. Nowym kontekstem kulturowym dla szerszego zastosowania różnych odmian narracji w drugiej osobie okazała się rewolucja cyfrowa i środowisko nowych technologii i nowych mediów. Gry wideo, hiperteksty, formy literatury cyfrowej, technologie interaktywne i wspólnotowe praktyki pisarskie oraz platformy społecznościowe często aktywizują właśnie ten typ narracji.

Information

Address:
wydarzenie online
Fee:
bez opłat
Added on:
1 March 2023; 19:18 (Mariola Wilczak)
Edited on:
1 March 2023; 19:36 (Mariola Wilczak)

See also

20.12.2015

Inny w podróży / Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Organizatorami wydarzenia są Wydział Filologiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Filologii Angielskiej, Pracownia Komparatystyki IFA, Instytut Filologii Polskiej oraz Instytut Filologii Germańskiej.

25.05.2015

NIE(hetero)NORMATYWNOŚĆ: narracje – praktyki – przedstawienia

Przewodnim wątkiem dyskusji na proponowanej konferencji jest szeroko rozumiane zjawisko nieheteronormatywności. Proponujemy przyjrzeć się mu w różnorodnych formach kulturowych: sposobach jego zapisu i opisu (narracje); formach, w  jakich przejawia się w działaniu (praktyki); jego figuracjach i wizualizacjach (przedstawienia). Zwracamy szczególną uwagę na aspekty aksjologiczne, ale także poznawcze, estetyczne, obyczajowe, polityczne, ujęte z punktu widzenia różnych dyscyplin naukowych, nie tylko szeroko rozumianych nauk humanistycznych, ale także medycyny i seksuologii, nauk politycznych, prawa i innych.

20.05.2019

Lubuska literatura osadnicza jako narracja założycielska regionu – prezentacja publikacji dr Kamili Gieby

23 maja br. o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie autorskie z panią dr Kamilą Giebą, pracownikiem Zakładu Teorii Literatury i Krytyki Literackiej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogóskiego. Na prezentację książki pt. Lubuska literatura osadnicza jako narracja założycielska regionu dr Kamili Gieby zaprasza Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze.  Spotkanie poprawdzi Katarzyna Meller-Rebelska.  

18.10.2017

Narracje tubylczości w literaturze świata

Międzywydziałowy Zespół Komparatystyki na Wydziale "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na konferencję naukową poświęconą problematyce indigeneity ("tubylczości") w literaturze świata. Organizatorzy proponują próbę refleksji na tym, czy są "tubylcy": "czy isotnie generują narracje oboczne w stosunku do hegemonicznych paradygmatów? Czy ich lokalne bytowanie i epistemologiczna niezawisłość mogą stanowić przeciwwagę, a jeśli tak, to przeciwwagę czego? Kulturowej i epistemologicznej globalizacji rozumianej jako uniformizacja? Symulakrum sprzedawanego pod mianem <<literatury świata>>? Czy wobec <<uświatowienia>> tubylczności (worlding of the indigeneity) my sami jesteśmy tubylcami, a nasze własne narracje sprowadzają się do zlokalizowanych narracji tubylczości?" (fragment zaproszenia).

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.