Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 14.09.2017 - 15.09.2017
Added on: 16.02.2017

Umysł • Kultura • Komunikacja. Język a poznanie w perspektywie (między)kulturowej

Type of the event:
Conference
City or town:
Lublin

Zakład Językoznawstwa Kognitywnego we współpracy z Zakładem Językoznawstwa Kulturowego Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS) zapraszają do wzięcia udziału w konferencji z cyklu Umysł • Kultura • Komunikacja.
Tematem przewodnim tegorocznej edycji konferencji będzie "Język a poznanie w perspektywie (między)kulturowej".

Celem konferencji jest promowanie interdyscyplinarnego dialogu, służącego lepszemu zrozumieniu człowieka jako uczestnika, nierzadko więcej niż jednej, wspólnoty kulturowej.

Języki: angielski (preferowany), polski

Wykłady plenarne

 • Enrique Bernárdez (Universidad Complutense de Madrid)
 • Władysław Chłopicki (Jagiellonian University)
 • Henri De Jongste (Dortmund University of Applied Sciences and Arts)
 • Piotr Francuz (John Paul II Catholic University of Lublin)
 • Magdalena Rembowska-Płuciennik (Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences)

Zgłoszenia 

Referaty mogą dotyczyć, m. in., następujących obszarów badawczych:

 • język a poznanie,
 • język a kultura (wizualna),
 • język w społeczeństwie,
 • studia nad przekładem,
 • ucieleśnienie/ usytuowanie społeczno-kulturowe uczestnika wspólnoty kulturowej,
 • multimodalność, intermedialność.

Tematy abstraktów mogą dotyczyć między innymi:

 • pragmatyki kognitywnej,
 • teorii relewancji, studiów nad dyskursem, pragmatyki humoru,
 • kognitywnej analizy tekstu,
 • przekładu/ języków specjalistycznych,
 • relacji słowo/obraz i przekładu intersemiotycznego,
 • ikoniczności i kreatywności w języku i/lub kulturze wizualnej,
 • metafory pojęciowej i metonimii,
 • przestrzeni mentalnych i teorii integracji pojęciowej.

Językami konferencji są angielski (preferowany) i polski. Na prezentację referatu przewidziano 30 minut (20 minut na prezentację referatu i 10 minut na dyskusję).

Abstrakt o długości ok. 350 słów powinien zawierać od 4 do 5 słów kluczowych oraz - opcjonalnie - bibliografię. Przed wysłaniem zgłoszenia, prosimy o upewnienie się, czy abstrakt nie zawiera danych, które mogłyby wskazywać na autora referatu.
Prosimy o przesyłanie propozycji referatów w terminie do 2 kwietnia 2017 r. Wiadomość dotycząca zaakceptowania/odrzucenia zgłoszenia zostanie przesłana do 30 kwietnia 2017 r.
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie konferencji.

Opłata konferencyjna i rejestracja
Pracownicy uczelni:

 • opłata wczesna (do 1 czerwca 2017 r.): 350 PLN / 90 EUR
 • opłata zwykła (do 20 czerwca 2017 r.): 400 PLN / 100 EUR

Doktoranci:

 • opłata wczesna (do 1 czerwca 2017 r.): 300 PLN / 80 EUR
 • opłata zwykła (do 20 czerwca 2017 r.): 350 PLN / 90 EUR

Opłata konferencyjna obejmuje koszty związane z przygotowaniem materiałów konferencyjnych, kawę/ herbatę podczas konferencji, oraz koszty wydania publikacji pokonferencyjnej.
Odbiorca: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Plac Marii-Curie Skłodowskiej 5 20-031 Lublin
Adres banku: mBank SA O/Lublin ul. Krakowskie Przedmieście 6 20-002 Lublin
Konto dla opłat w PLN:
57 1140 1094 0000 2905 1600 1134 tytułem: "Umysł Kultura Komunikacja"
Konto dla opłat w EUR:  
PL78 1140 1094 0000 2905 1600 1047  
SWIFT CODE: BREXPLPWLUB Bank Code: 11401094 tytułem: "Umysł Kultura Komunikacja"
Faktura może zostać wystawiona tylko na płatnika. Z tego względu prosimy, aby osoby, które chciałyby otrzymać fakturę wystawioną na swoją instytucję, dokonały wpłaty za pośrednictwem swojej uczelni. Fakturę będą mogli Państwo odebrać osobiście podczas konferencji. Prosimy o zamieszczenie odpowiednich informacji w formularzu zgłoszeniowym w przypadku, gdyby chcieli Państwo otrzymać fakturę pocztą.  

Kontakt
W przypadku pytań związanych z Państwa udziałem w konferencji, prosimy o kontakt mailowy z osobami odpowiedzialnymi za jej organizację:
dr Joanna Jabłońska-Hood (Zakład Językoznawstwa Kognitywnego):   jablonska-hood@poczta.umcs.lublin.pl
dr Katarzyna Stadnik (Zakład Językoznawstwa Kulturowego):  katarzyna.stadnik@poczta.umcs.lublin.pl
Mogą Państwo również przesłać wiadomość na adres: cognition@umcs.pl.
 
 

Information

Application deadline for speakers:
02.04.2017 21:30
Added on:
16 February 2017; 22:40 (Mariola Wilczak)
Edited on:
16 February 2017; 22:40 (Mariola Wilczak)

See also

06.03.2017

Język prawny w dyskursach społecznych / Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Celem konferencji jest wymiana obserwacji dotyczących funkcjonowania języka prawnego w komunikacji społecznej. Proponujemy dyskusję nad tym, w jakim zakresie jedna z najważniejszych odmian funkcjonalnych polszczyzny i innych języków narodowych wpływa na kształt różnych społecznych dyskursów i jak sama jest przez nie kształtowana. Pozostawiając Państwu wybór szczegółowych problemów badawczych związanych z proponowaną tematyką konferencji, sugerujemy następujące obszary refleksji: 1) rola języka prawnego w społeczeństwie demokratycznym; 2) społeczne dyskursy wokół prawa; 3) język wartości chronionych prawnie a inne dyskursy aksjologiczne; 4) płaszczyzny tekstu prawodawczego (poznawczy, normatywny, pragmatyczny i in.); 5) język prawny a inne odmiany specjalistyczne (wewnętrzna dyferencjacja języka prawnego związana ze zróżnicowaniem obszarów regulacji); 6) edukacja społeczna w zakresie kultury prawnej i języka; 7) komunikacja między obywatelem a urzędem; 8) zróżnicowanie kulturowo-językowe w wymiarze europejskim i globalnym jako wyzwanie dla ustawodawców i tłumaczy tekstów prawnych; 9) artystyczne adaptacje realiów prawno-sądowych i rytuału komunikacyjnego.

06.12.2016

VII Ogólnopolska Konferencja Historycznojęzykowa z okazji 80. rocznicy urodzin prof. Wacława Twardzika

Koło Miłośników Historii Języka Polskiego działające przy Zakładzie Historii Języka Polskiego UAM ma przyjemność zaprosić na VII Ogólnopolską Konferencję Historycznojęzykową z okazji 80. rocznicy urodzin prof. Wacława Twardzika. Konferencja będzie miała miejsce w dniach 11-12 maja 2017 r. w Poznaniu, w budynku Collegium Maius przy ul. Fredry 10.

23.04.2017

Słowiańskie inspiracje i innowacje / międzynarodowa konferencja naukowa

Doktoranckie Koło Naukowe „Kreatywna Słowiańszczyzna” zaprasza wszystkich studentów oraz doktorantów do wzięcia udziału w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Słowiańskie inspiracje i innowacje”, która odbędzie się 29 maja 2017 r. na Uniwersytecie Gdańskim.

11.02.2017

II Ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka „Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo”

Studenckie Koło Naukowe Dialektologiczne, Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Humanistycznego oraz Uczelniana Rada Samorządu Studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają studentów i doktorantów na ogólnopolską konferencję naukową pod nazwą „Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo”. Odbędzie się ona 3 kwietnia 2017 roku w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Konferencja jest adresowana do młodych badaczy dziedzin humanistyki z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i innych dyscyplin naukowych.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.