Polish Studies Bulletin
Date of the event: 20.10.2015 g.12:00 - 20.10.2015 g.15:00
Added on: 24.09.2015

Uroczysta inauguracja "Biuletynu Polonistycznego"

Type of the event:
Promotional meeting
City or town:
Warszawa
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics, Others

20 października br. o 12:00 w sali 144 Pałacu Staszica odbyła się oficjalna premiera portalu BiuletynPolonistyczny.pl

Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. przedstawiciele instytucji polonistycznych, Redaktorzy-koordynatorzy Biuletynu, Dyrekcja i Pracownicy IBL.

W drugiej części spotkania odbyła się debata „Cyfrowe formy komunikacji naukowej a rozwój badań polonistycznych” z udziałem prof. Tomasza Chachulskiego (IBL PAN, UKSW, Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego), dr Michała Kozaka (PCSS przy IChB PAN, Dział Bibliotek Cyfrowyh i Platform Wiedzy), dr Tomasza Bilczewskiego (Centrum Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych), Jakuba Szprota (ICM UW, Kierownik Platformy Otwartej Nauki, Koordynator konsorcjum DARIAH-PL), Marioli Wilczak (IBL PAN, Koordynatorka Biuletynu Polonistycznego). Rolę moderatora pełnił dr Maciej Maryl (Kierownik Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN, Zastępca Dyrektora IBL ds. ogólnych).  Relacja z debaty jest dostępna w zakładce "Sprawozdanie".

Prezentacja portalu przedstawiona podczas inauguracji >>
Fotorelacja >>

Information

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.