Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 16.11.2023 - 17.11.2023
Added on: 12.09.2023

"Własne głosy" dzieci? Dziecięce autobiografie

Type of the event:
Conference

Konferencja organizowana jest przez Muzeum Warszawy - Korczakianum we współpracy z pracowniczkami i pracownikami Instytutu Kultury Polskiej UW w dniach 16-17 listopada 2023.

Organizatorzy czekają na abstrakty do 30 września bieżącego roku. Planowana jest również punktowana publikacja.

 

Już w pierwszych dekadach XX wieku Janusz Korczak/Henryk Goldszmit pisał o dziecięcych doświadczeniach własnej przeszłości, ich znaczeniu i możliwych formach tekstowej reprezentacji. Korczakowski stosunek do relacji dziecka – traktowanej przez niego jako gatunek odmienny wobec dorosłych, zwłaszcza literackich, wspomnień dzieciństwa – był całkowitym novum. Utrwalone na piśmie, prezentowane publicznie dziecięce przeżycia i refleksje miały, według Korczaka/Goldszmita, służyć budowie sfery publicznej, w której będą partycypować ci najsłabiej reprezentowani. Miały też budować sprawczość dzieci: uwzględniać ich głos w przestrzeni publicznej.

Obecnie perspektywa Korczakowska wydaje się szczególnie ważna. Z jednej strony coraz więcej współczesnych inicjatyw społecznych poszukuje narzędzi pozyskiwania i uwzględnienia (mitologizowanego nieraz) głosu dziecka. Z drugiej strony dominujące nadal definicje autobiografii, odwołujące do koncepcji literatury niefikcjonalnej oraz literatury dokumentu osobistego, kładą duży nacisk na formy, które w związku z koniecznością użycia mniej lub bardziej zaawansowanych kompetencji piśmiennych, wykluczają dzieci. Nawet Philippe Lejeune wyraźnie łączy praktykę retrospektywnego ujmowania własnego życia z dojrzałością życiową i narracyjną, która, zgodnie z dominującymi wyobrażeniami społecznymi, przypisywana jest osobom dorosłym.

Podczas międzydziedzinowej konferencji – łączącej środowiska akademickie i pozaakademickie – zajmiemy się, dziecięcymi relacjami autobiograficznymi pochodzącymi z wieku XX i XXI z ziem polskich/Polski, ich kontekstem społecznym, politycznym i kulturowym, a także nowymi metodologiami ich badania.

Pytania, które będą nas szczególnie interesować to:

• Dlaczego autobiografie kojarzone są we współczesnej literaturze naukowej przede wszystkim z osobami dorosłymi? Czy dzieci tworzyły i tworzą autobiografie, a jeśli tak, to w jaki sposób? Jak dzieci opowiadały w wieku XX i XXI o własnym życiu? Za pomocą jakich mediów, gatunków, tematów i form narracji (kroniki, pamiętniki, kolekcje)? Jak o nim opowiadają obecnie?

• Do jakich celów społeczno-politycznych pozyskiwano dziecięce narracje autobiograficzne, w jakich kontekstach i do jakich celów korzystano z nich i jak korzysta się z nich obecnie? Jak je instrumentalizowano? Do jakich form kontroli dzieci mogły one służyć?

• W jaki sposób myślano lub myśli się dziś o etycznym wymiarze publikowania lub zbierania dziecięcych narracji autobiograficznych? • W jaki sposób je czytano? Jak czyta się je dziś? Do kogo, w społecznym odbiorze, należały/należą narracje dzieci i kto miał/ma prawo je publikować?

• W jakich kontekstach dzieci wolały/wolą milczeć o własnej przeszłości? Na jakich podstawach prawnych i kulturowych opierało się/opiera się ich prawo do milczenia, które Janusz Korczak/Henryk Goldszmit chciał dowartościować, pisząc o szacunku wobec dziecięcych sekretów?

• W jakich kontekstach opowieści dziecięce mogły/ mogą służyć do utrwalania lub rewizji określonych konstruktów dotyczących nie tylko dziecka, ale także wyobrażonej społecznej przeszłości i przyszłości?

• Jak obecnie badać dziecięce autobiografie? Jakie metodologie pozwalają uchwycić ich swoistość?

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń wystąpień w postaci abstraktów (do 3000 znaków ze spacjami) wraz z krótkimi biogramami ich Autorów i Autorek do 30.09.2023 r. na adres: dzieciece.autobiografie@gmail.com.

O zakwalifikowaniu na konferencję poinformujemy do 15.10.2023 r. Program konferencji roześlemy do 20.10.2023 r.

Serdecznie zapraszamy!

Zespół Korczakianum Pracownia Naukowa Muzeum Warszawy

Information

Application deadline for speakers:
30.09.2023
Added on:
12 September 2023; 14:56 (Mariola Wilczak)
Edited on:
12 September 2023; 14:56 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.