Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 27.04.2019 - 28.04.2019
Added on: 11.01.2019

Wokół humanistyki: Szaleństwo

Type of the event:
Conference
Target groups:
Students, PhD Students

Rada Samorządu Studentów MISH UJ serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w II edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Wokół humanistyki” pt. „Szaleństwo", która odbędzie się w dniach 27-28 kwietnia 2019 roku w Krakowie.

Konferencja skierowana jest do studentów i doktorantów, którzy w swoich interdyscyplinarnych i międzyobszarowych badaniach podejmują tematykę szaleństwa i obłędu. Organizatorzy zachęcają do przesyłania prac z zakresu szeroko rozumianej humanistyki i nauk społecznych oraz humanistyki medycznej i nauk prawnych.

Abstrakty, liczące 150 - 250 słów, można przesyłać do 10 lutego 2019. Do abstraktu zaleca się dołączyć bibliografię (nie wlicza się ona w limit słów).

Odpowiedź o przyjęciu referatu na konferencję zostanie udzielona do początku marca.

Przewidywana długość wystąpienia to 20 minut.

Opłata konferencyjna wynosi 200 zł i pokrywa koszty organizacji konferencji, materiałów konferencyjnych, wyżywienia w dniu wygłoszenia referatu oraz bankietu. Opłata nie obejmuje kosztów noclegów oraz śniadań. W razie rezygnacji nie podlega zwrotowi.

Organizatorzy:
Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych UJ
Rada Samorządu Studentów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UJ
KNS MISH UJ
Koło Naukowe Humanistyki Medycznej UJ CM

Information

Fee:
200 zł

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.