Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 30.03.2023 - 31.03.2023
Added on: 12.03.2023

Wokół (teorii) wiersza. Ostatnie stulecie w badaniach wersologicznych

Katedra Teorii i Antropologii Literatury | Instytut Filologii Polskiej | Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie oraz Pracownia Poetyki Wiersza | Wydział Polonistyki | Uniwersytet Warszawski
zapraszają na MIĘDZYNARODOWĄ ZDALNĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ "WOKÓŁ (TEORII) WIERSZA. OSTATNIE STULECIE W BADANIACH WERSOLOGICZNYCH".

Konferencja odbędzie się na platformie Microsoft Teams w dniach 30-31 marca 2023 r.

Proponujemy m.in. namysł nad następującymi zagadnieniami:

• prace u podstaw/ku źródłom: dziedzictwo polskiej wersologii, jej historia i przed­historia (postacie, prace, badania, kierunki, inspiracje);
• (nowy) formalizm, (nowy) strukturalizm, ale nie tylko - metodologia badań wersologicznych wobec przemian humanistycznych mód i paradygmatów;
• wersologiczne poetyki, metodologie i laboratoria: od studiów przypadku i mikroanaliz do cyfrowych repozytoriów i literaturoznawstwa kwantytatywnego;
• wiersz w świetle badań eksperymentalnych;
• miejsce badań nad wierszem we współczesnym dyskursie akademickim;
• konstruktywizm w badaniach wersologicznych;
• wersologiczne „wielkie narracje" i „teorie totalne" wobec potrzeb współczesnej wiedzy literackiej;
• wiersz jako działanie, performatywność i wersyfikacja;
• pogranicza wiersza (wiersz a proza, wiersz a tekst, poetyckość wiersza, wiersz w tekstach nieliterackich, użytkowych, popkulturze itp.);
• wersologiczna „skrzynka z narzędziami" i jej dekonstrukcja: rym, rytm, metrum, przerzutnia, pauza, strofa itp.;
• powroty do metryki - najnowsze trendy w badaniach wersologicznych;
• poza wiersz - wersyfikacja i formy poetyckie, style oraz gatunki literackie;
• biopoezja, sound poetry, poetyka somatyczna, cyberpoezja i inne; wiersz i zmiany w pojmowaniu poetyckości;
• klasa- rasa - płeć (wiersz wobec tożsamości społecznej i kulturowej);
• materialność wiersza, nośniki, żywa mowa wiersza Uęzyk mówiony, performance, pismo, inskrypcje, typografia i postypografia);
• od Gombrowicza do „smutnej zabawy pedantów" i dalej - krytyka wiersza i wersologii;
• poezja i krytyka, czyli wersyfikacja w komunikacji literackiej;
• lingwistyka jako pole inspiracji i oddziaływań w wersyfikacji;
• wersologiczna komparatystyka (wiersz w przekładzie, wiersz wobec innych sztuk);
• od Freuda do cognitive sciences (psychologiczne i naukowe inspiracje w wersologii -dawniej i dziś);
• wiersz w praktyce hermeneutycznej i fenomenologicznej;
• wiersz i wersyfikacja w szkolnej i akademickiej dydaktyce literackiej.

Jesteśmy również otwarci na autorskie propozycje tematów wystąpień.

Na zgłoszenia w języku polskim lub angielskim oczekujemy do 31.01.2023 roku pod adresem: wersologia@gmail.com
Po akceptacji zgłoszenia prześlemy dalsze informacje organizacyjne. Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 250 zł, którą trzeba wnieść do 28.02.2023 roku (informacje w karcie uczestnika, przesyłanej osobno). Publikacja artykułów, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, nastąpi w punktowanym czasopiśmie.

Osoby zainteresowane biernym uczestnictwem w konferencji proszone są o zgłaszanie tego faktu organizatorom na adres teoria.i.antropologia@gmail.com do 28 marca 2023 r. włącznie. W zgłoszeniu prosimy podać imię, nazwisko, afiliację oraz adres e-mail (jeśli to możliwe – służbowy, oficjalny), z którego będą Państwo się z nami łączyć podczas obrad.

Komitet organizacyjny:
dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar, prof. UP
/kierownik KTiAL UP/
dr hab. Magdalena Roszczynialska, prof. UP
dr hab. Janusz Waligóra, prof. UP
dr Jakub Knap
dr Patryk Szaj
dr Arkadiusz S. Mastalski /PACK, Kraków/ mgr Wojciech Pietras /PPW UW/

Information

Application deadline for speakers:
31.01.2023
Application deadline for participants:
28.03.2023
Fee:
250 zł
Added on:
12 March 2023; 20:24 (Mariola Wilczak)
Edited on:
12 March 2023; 20:24 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.