Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 19.01.2021 - 20.01.2021
Added on: 16.11.2020

Poezja dla dzieci w drugiej połowie XX i w XXI wieku

Centrum Badań nad Literaturą i Kulturą dla Dzieci i Młodzieży, działające przy Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Zakład Edukacji Literackiej Dziecka działający w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego zapraszają do udziału w konferencji naukowej Poezja dla dzieci w drugiej połowie XX i w XXI wieku.

źródło: Pixabay

(informacja organizatorów)

Poezja dla dzieci, w jej szerokim rozumieniu zaproponowanym przez Ryszarda Waksmunda, obejmującym wiersze dla dzieci, wiersze dziecięce, lirykę dla dzieci i lirykę dziecięcą, wraz z kontekstem folkloru dziecięcego zdaje się być „wymierającą” sferą przekazu. Jakie są przyczyny zaniku obecności form poetyckich w edukacji i zabawie dziecka: prymat prozy, popularność nowoczesnych mediów, zmiany osobowościowe współczesnych odbiorców, które wypierają czytanie wierszy najmłodszym? A może jednak jest to zbyt pesymistyczna diagnoza, a dziecko po prostu czeka na właściwego „przewodnika”?

Proponujemy namysł nad następującymi problemami:

 • miejsce i rola poezji dla dzieci w rozwoju językowym, literacko-kulturowym, artystycznoestetycznym, psychologicznym małego człowieka,
 • modele analizy i odbioru wierszy dla dzieci – dawniej i dziś,
 • kategoria autorskości oraz dwuadresowości wierszy i w wierszach dla dzieci,
 • dialogowość i wielogłosowość w polskiej poezji dla dzieci XX i XXI wieku,
 • twórczość poetów piszących dla dzieci jako zjawisko osobne i / lub widziane na tle innych aktywności tych twórców,
 • utwory, tematy, tomy poetyckie autorów wierszy dla dzieci (między innymi – tutaj w porządku alfabetycznym – Wandy Chotomskiej, Jerzego Ficowskiego, Stanisława Grochowiaka, Anny Kamieńskiej, Ludwika Jerzego Kerna, Tadeusza Kubiaka, Joanny Kulmowej, stale aktywnej Joanny Papuzińskiej, Józefa Ratajczaka, Tadeusza Śliwiaka, Anny Świrszczyńskiej, Danuty Wawiłow i innych),
 • ilustracje do wierszy, ilustracje i wiersze jako łączny i rozłączny przekaz słowa i obrazu,
 • książka poetycka jako artefakt kulturowy,
 • utwory poetów z roczników 60., 70., 80. XX wieku (np. Pawła Beręsewicza, Łukasza Dębskiego, Agnieszki Frączek, Joanny Mueller, Michała Rusinka, Małgorzaty Strzałkowskiej, Natalii Usenko, Agnieszki Wolny-Hamkało i innych) – trwanie czy zmiana paradygmatów,
 • poezja dla dzieci w procesie edukacji współczesnego dziecka,
 • kondycja poezji dla dzieci w XXI wieku,
 • pamięć i niepamięć o twórcach poezji dla dzieci.

Obrady będą się toczyć wyłącznie w trybie zdalnym w dniach: 19 i 20 stycznia 2021 roku.

Na zgłoszenia oczekujemy do 20 grudnia 2020 roku pod adresem mailowym: poezjadladzieci@gmail.com. Prosimy o wypełnienie i przesłanie załączonej karty uczestnika. Po weryfikacji zgłoszeń prześlemy dalsze informacje organizacyjne.

Prosimy o przygotowanie krótkich 10–15 minutowych wypowiedzi, które zainteresują widzów i słuchaczy w zdalnej formule spotkania, i będą podstawą do napisania przesłanego później artykułu.

Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 150 zł. Środki te zostaną włączone do finansowania monografii zbiorowej, w której zostaną zamieszczone teksty naukowe po uzyskaniu pozytywnych recenzji. Publikacja ukaże się w serii „Literatura i kultura dla dzieci i młodzieży”, nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Pedagogicznego.

W imieniu organizatorów:
dr hab. Alicja Ungeheuer-Gołąb, prof. UR
dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar, prof. UP

Information

Address:
wydarzenie online
Application deadline for speakers:
20.12.2020
Fee:
150 zł
Added on:
16 November 2020; 15:12 (Mariola Wilczak)
Edited on:
16 November 2020; 15:12 (Mariola Wilczak)

See also

24.03.2016

Twórczość polskich pisarek, poetek i ilustratorek dla dzieci i młodzieży po 1989 roku

Zapraszamy na konferencję

01.01.2018

Słowiańskie światy wyobraźni 2: Granice tolerancji / Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Słowiańskie światy wyobraźni 2: Granice tolerancji” organizowana jest przez Wydział Polonistyki UJ.

23.01.2019

„Słowiańskie światy wyobraźni III: metamorfozy”

Ośrodek Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Filologii Słowiańskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają na trzecie spotkanie z cyklu „Słowiańskie światy wyobraźni”. Tym razem pragniemy zwrócić uwagę na potencjał szeroko pojętych przemian, metamorfoz i przeobrażeń w słowiańskich literaturach dla dzieci, młodzieży i fantasy, jak również w dziełach literackich odwołujących się do tradycji Bildungsroman.

05.06.2020

Premiera książki ANTOLOGIA POLSKIEJ POEZJI W SZWECJI. GŁOSY POETEK, red. Ewa Teodorowicz-Hellman, Sztokholm 2020

Celem książki Antologia polskiej poezji w Szwecji. Głosy poetek jest prezentacja twórczości polskich poetek mieszkających w Szwecji, ukazanie jej różnorodności w kontekście podejmowanej problematyki, wiodących motywów i form wyrazu poetyckiego. Przygotowując antologię starałam się rozpoznać i przeanalizować poruszane przez poetki zagadnienia oraz preferowane tematy i struktury wiersza. Autorki, których twórczość ujęta jest w antologii, spełniają kilka kryteriów: nadrzędnym z nich jest fakt, iż są (e)migrantkami, wyjechały z Polski głównie w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, przez długi czas mieszkały w Szwecji, gdzie powstawały ich utwory poetyckie, które zaczęły się ukazywać w zbiorkach poetyckich na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.