Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 17.10.2016 - 18.10.2016
Added on: 24.03.2016

Twórczość polskich pisarek, poetek i ilustratorek dla dzieci i młodzieży po 1989 roku

Type of the event:
Conference
City or town:
Kraków
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics, Others

Zapraszamy na konferencję

TWÓRCZOŚĆ POLSKICH PISAREKPOETEK I ILUSTRATOREK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  PO 1989 ROKU 

organizowaną przez Pracownię Literatury dla Dzieci i Młodzieży Instytutu Filologii Polskiej oraz Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, która odbędzie się w terminie 17-18 października 2016 roku w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Celem konferencji jest dyskusja na temat zjawisk literacko-artystycznych, występujących w twórczości polskich pisarek, poetek i ilustratorek, która rozwinęła się po 1989 roku. Wprowadzona  cezura czasowa rozumiana  jest symbolicznie − jako moment ewoluowania literatury i sztuki dla dzieci i młodzieży w stronę poetyk,problemów oraz metodologii charakterystycznych dla przełomu XX i XXI wieku.\
 
Szczególnemu oglądowi badawczemu chcemy poddać następujące kwestie:
 • warsztat twórczy pisarek, poetek i ilustratorek;
 • poetyki utworów dla dzieci i młodzieży oraz zróżnicowania gatunkowe, stylistyczne i narracyjne;
 • metodologie badawcze, strategie interpretacyjne, stanowisko krytyki literackiej;
 • kreacje świata przedstawionego;
 • postmodernistyczne gry intertekstualne z tradycją;
 • reinterpretacje kanonu baśniowego;
 • antropologie dziecka i dzieciństwa;
 • „inność”, „obcość”, odmienność, tematy tabu;
 • relacje między dzieckiem a dorosłym;
 • treści pedagogiczne  i antypedagogiczne;
 • architektura utworu dziecięcego;
 • poetyki ilustracji w książkach dla dzieci i młodzieży;
 • utwór dla dzieci jako narracja literacka i /lub plastyczna;
 • niejednoznaczność adresata utworu dla dzieci i młodzieży.

Kartę zgłoszenia należy przesłać do końca sierpnia 2016 roku.

Więcej informacji w załącznikach.

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.