Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 14.03.2024
Added on: 28.10.2023

Współczesna kultura literacka

Type of the event:
Conference
City or town:
Bielsko-Biala

Zespół ds. badań nad współczesną kulturą literacką Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego zaprasza na konferencję naukową "Współczesna kultura literacka", organizowaną we współpracy z Pracownią Badań nad Procesem Twórczym Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego pod patronatem czasopisma naukowego „Media i Społeczeństwo”, Miesięcznika społeczno-kulturalnego „Śląsk” oraz Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej.

Nasze spotkanie poświęcone będzie refleksji nad głównymi problemami współczesnej kultury literackiej. Przyjmując założycielskie ustalenia Stefana Żółkiewskiego oraz równie założycielskie, acz alternatywne wobec nich sugestie Janusza Sławińskiego, pojmujemy ją jako integralną cześć globalnej komunikacji społecznej/kulturowej (role pisarskie, modele i obiegi literatury) wraz z charakterystyczną dla niej infrastrukturą (wydawnictwa, instytucje, czasopisma/media, rynek literacki – tzw. życie literackie).
To również dynamiczny system relacji autorsko-czytelniczych oraz zespół dyspozycji/umiejętności (wiedza, gust, kompetencja) umożliwiających sensotwórczy kontakt z tekstem literackim. 

Podstawowym problemem badawczym byłoby tutaj funkcjonowanie szeroko rozumianej kultury literackiej w nowej przestrzeni komunikacji społecznej zdominowanej przez sieć internetową i media cyfrowe. Interesuje nas zatem próba odpowiedzi na pytania: kim jest współczesny, zanurzony w internetowym środowisku, czytelnik?; jak definiują siebie autorzy i jak społecznie funkcjonują narracje o tworzeniu?; jak wygląda obecnie życie literackie (infrastruktura komunikacji literackiej)?; jak kultura literacka (pojmowana jako zespół umiejętności obcowania z tekstem literackim) obecna jest w nowoczesnej edukacji i nauczaniu?

Proponujemy refleksję nad następującymi obszarami tematycznymi: 

  1. e-tekstotwórczość: wirtualne kreacje twórców, narracje o twórczości (autopoiesis) w literaturze najnowszej, (nie)materialność tekstu w sieci;
  2. literatura – co to znaczy w internetowym „tu i teraz”? (definicja, rola, funkcje); recepcja jako sposób definiowania „literackości” (to, co czytamy/nagradzamy jako „literaturę”, staje się „literaturą”?); specyfika współczesnej publiczności literackiej, socjologia literatury;
  3. instytucje życia literackiego dziś: czasopisma literackie, towarzystwa i inne formy zrzeszeń, nagrody literackie, biblioteki – rekonfiguracja w kontekście przemian cywilizacyjnych, społecznych, technologicznych, kulturowych, ekonomicznych itp.;
  4. kultura literacka we współczesnej edukacji: rola i znaczenie nowych technologii w nauczaniu literatury i języka polskiego; uczniowie jako odbiorcy i twórcy.

Publikacja tekstów pokonferencyjnych planowana jest na łamach patronującego wydarzeniu czasopisma naukowego „Media i Społeczeństwo” (70 pkt.).

Konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym. Obowiązuje opłata konferencyjna w wysokości 250 zł (udział stacjonarny), 120 zł (udział zdalny) – pobierana po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu wystąpienia.

Prosimy o przesyłanie propozycji wystąpień (tematu referatu wraz z abstraktem) do dnia 15 grudnia 2023 r. na adres: kult_liter@ubb.edu.pl. 

Konferencja odbędzie się na terenie kampusu Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego, który usytuowany jest u podnóża Beskidu Śląskiego – stąd już tylko jeden krok w góry…

Serdecznie zapraszamy!

Komitet naukowy

prof. dr hab. Marian Kisiel

prof. dr hab. Tomasz Stępień

dr hab. Mateusz Antoniuk, prof. UJ

dr hab. Marek Bernacki, prof. UBB

dr hab. Maria Korusiewicz, prof. UBB

dr hab. Michał Kopczyk, prof. UBB

dr hab. Dorota Wojda, prof. UJ

dr Katarzyna Piątek

Komitet organizacyjny

dr Anna Foltyniak-Pękala

dr Sławomir Konkol

dr Angelika Matuszek

dr Robert Pysz

dr Lidia Romaniszyn-Ziomek

mgr Paulina Czernek-Pasierbek

mgr Małgorzata Raułyk-Dumanow

Information

Application deadline for speakers:
15.12.2023
Fee:
250 zł (udział stacjonarny), 120 zł (udział zdalny)
Added on:
28 October 2023; 18:02 (Mariola Wilczak)
Edited on:
28 October 2023; 18:09 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.