Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 22.11.2017 g.10:00 - 20.12.2017
Added on: 25.10.2017

Wszechnica Polonistyczna

Type of the event:
Lecture
City or town:
Szczecin
Target groups:
Teachers, Schoolchildren

Wszechnica Polonistyczna

zaprasza Licealistów, zwłaszcza klas maturalnych oraz Nauczycieli na cykl prelekcji organizowany przez Instytut Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Szczecińskiego PRZED MATURĄ, które odbywać się będzie na Uniwersytecie Szczecińskim, w sali konferencyjnej Biblioteki Międzywydziałowej przy Al. Piastów 40, budynku 3 w godzinach 10.00-12.00.

Plan spotkań:

22 listopada 2017 r.

* Twardy orzech do zgryzienia, czyli o poprawności frazeologii

– dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, prof. US

* Oblicza reportażu – red. Mirosław Salski

6 grudnia 2017 r.

* Lagry, i łagry – na podstawie prozy Tadeusza Borowskiego

i Gustawa Herlinga Grudzińskiego

– dr hab. Tatiana Czerska, prof. US

* 101 odczytań „Balladyny” Juliusza Słowackiego 

– prof. dr hab. Danuta Dąbrowska

20 grudnia 2017 r.

* Historia alternatywna w najnowszej literaturze polskiej

– dr hab. Ewa Tierling-Sledź, prof. US

* Interpretacja wiersza współczesnego

– dr hab. Piotr Michałowski, prof. US

 

 

Information

Address:
al. Piastów 40 b

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.