Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 23.10.2019 - 04.12.2019
Added on: 13.11.2019

Wszechnica Polonistyczna

Type of the event:
Seminar
City or town:
Szczecin
Target groups:
Educators, Schoolchildren

Wszechnica Polonistyczna przy Instytucie Literatury i Nowych Mediów na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Oddział w Szczecinie

Komitet Okręgowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

 

zapraszają na polonistyczne wykłady naukowe dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Wykłady mają na celu poszerzenie wiedzy o literaturze i teatrze oraz umiejętności analizy i interpretacji dzieł literackich i teatralnych.

Wszechnica Polonistyczna przy Instytucie Literatury i Nowych Mediów na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza,

Oddział w Szczecinie Komitet Okręgowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

zapraszają

na polonistyczne wykłady naukowe dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wykłady mają na celu poszerzenie wiedzy o literaturze i teatrze oraz umiejętności analizy i interpretacji dzieł literackich i teatralnych.

WSTĘP WOLNY

Miejsce: Instytut Literatury i Nowych Mediów, Wydział Humanistyczny US Al. Piastów 40 B, 71–065 Szczecin bud. 4, sala wykładowa nr 19 (parter)

Terminy:

23 października (środa) g. 17.00–18.30

dr Ewa Szczepan Koncepcje i funkcje literatury i literatów w kulturze staropolskiej.

30 października (środa) g. 17.00–18.30

dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, prof. US Obrazy świata utrwalone w języku.

dr hab. Dorota Kozaryn, prof. US Stylizacja gwarowa w polszczyźnie.

6 listopada (środa) g. 16.00–17.30

(Uwaga: wcześniejsza godzina!) dr hab. Ewa Tierling-Śledź (US) Powstanie styczniowe w powieści historycznej po 1989 roku.

dr Anna Kondracka-Zielińska (LO I) „Wiedźmin” Andrzeja Sapkowskiego na tle tradycji literackiej.

13 listopada (środa) g. 17.00–18.30

dr hab. Mirosława Kozłowska, prof. US „Odwilż” w teatrze polskim.

dr hab. Piotr Krupiński, prof. US Wojna i Zagłada w dramatach Mariana Pankowskiego.

20 listopada (środa) g. 17.00–18.30

prof. dr hab. Andrzej Skrendo Ballada przez wieki. Interpretacja porównawcza utworów: „Świteź” Adama Mickiewicza, „Ballada” [o zabitej, która nagle z krzesła wstała] i „Ballada o zejściu do sklepu” Mirona Białoszewskiego.

27 listopada (środa) g. 17.00–18.30 dr Beata Afeltowicz (US) Akcentowanie w języku polskim.

dr hab. Piotr Michałowski, prof. US Sylabizm, tonizm, sylabotonizm.

4 grudnia (środa) g. 17.00–18.30 prof.

dr hab. Ewa Kołodziejek Przeszłość we współczesnej polszczyźnie.

dr hab. Tatiana Czerska, prof. US Temat podróży w twórczości Olgi Tokarczuk

Information

Address:
al. Piastów 40 b Szczecin, budynek 4, sala 017-019
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.