Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 18.10.2017 g.13:00
Added on: 09.10.2017

Wykład dr hab. Marii Trawińskiej, prof. IS PAN: Wielkopolskie roty sądowe z XIV i XV wieku. Słownik onomastyczny / drugie spotkanie z cyklu "Dialogi staropolskie"

Type of the event:
Lecture
City or town:
Kraków

Pracownia Języka Staropolskiego Instytutu Języka Polskiego PAN zaprasza na drugie spotkanie z cyklu "Dialogi staropolskie". Naszym gościem będzie dr hab. Maria Trawińska, prof. IS PAN, która wygłosi referat pt. „Wielkopolskie roty sądowe z XIV i XV wieku. Słownik onomastyczny”. Spotkanie odbędzie się 18 października 2017 r. (środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie (I piętro) przy al.Mickiewicza 31. Wykładu będzie można również wysłuchać on-line na kanale cyklu: https://www.youtube.com/playlist?list=PL1bH0K-HvWsQyI0fNnHNObU_3qeCui6wq.

Abstrakt:

Celem opracowywanego słownika w wersji elektronicznej jest pokazanie: rozmaitości mian odnoszących się do wymienionych osób i wiążącego się z tym sposobu ich identyfikacji, początków kształtowania się dwuelementowego sposobu nazywania, przechodzenia nazw pospolitych do grupy nazw własnych oraz dwujęzyczności w nazywaniu. Podstawą materiałową słownika są wielkopolskie roty sądowe w wydaniu H. Kowalewicza i W. Kuraszkiewicza, którzy w pięciotomowej edycji zamieścili prawie 60 000 zapisów nazw własnych. Założony sposób prezentacji materiału niesie wiele pytań, które wynikają nie tylko ze sposobu operowania nim przez średniowiecznych pisarzy i ujęcia przez wydawców, ale także z fragmentaryczności źródła – roty stanowią tylko niewielką część zabytku.

Information

Address:
Sala konferencyjna Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie (I piętro), al. Mickiewicza 31
Added on:
9 October 2017; 16:53 (Mariola Wilczak)
Edited on:
9 October 2017; 16:53 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.