Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 12.03.2018 g.18:00 - 12.03.2018 g.19:00
Added on: 06.03.2018

Wykład otwarty: dr Jan Pacholski "Czy Karkonosze są częścią Harzu?"

Type of the event:
Lecture
City or town:
Wrocław
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics, Teachers, Educators, Doctors, Others, Schoolchildren

Pracownia Badań Humanistycznych nad Problematyką Górską IFP UWr zaprasza na wykład otwarty dr. Jana Pacholskiego "Czy Karkonosze są częścią Harzu?". Wykład odbędzie się 12 marca 2018 r. o godz. 18.00 w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (Wrocław pl. Nankiera 15) w sali 222.

Wykład będzie transmitowany bezpośrednio na facebooku na stronie rocznika "Góry-Literatura-Kultura" https://www.facebook.com/glkuwr/ i będzie go można następnie obejrzeć na stronie także w innym terminie.

 

Poniżej autorska zapowiedź wykładu:

"Legendarny Las Hercyński, mający leżeć gdzieś na północ od Dunaju i na wschód od Renu, wydaje się pojęciem tyleż niedookreślonym, co pojemnym na tyle, by pomieścić w sobie nie tylko Schwarzwald, Smreczyny czy nawet Szumawę, ale także leżące znacznie dalej na wschód Sudety, wraz z najwyższym ich pasmem - Karkonoszami. Zdaniem wielu badaczy miano Lasu Hercyńskiego przetrwało do dziś w nazwie wysuniętych najdalej na północ gór Niemiec - Harzu.
Nie jest więc pewnie dziełem przypadku, że "ustawodawca" barokowej poezji niemieckiej Martin Opitz swój opublikowany w 1630 roku utwór o Karkonoszach zatytułował Schäfferey von der Nimfen Hercinie, natomiast przeszło sto lat później wrocławski lekarz i naśladowca Albrechta von Hallera - Balthasar Ludwig Tralles - w poemacie Versuch eines Gedichtes über das Schlesische Riesengebürge w jednym z przypisów przywołuje tezę o bezpośrednim powinowactwie Karkonoszy z Górami Hercyńskimi i Harcem.
Nie wchodząc w kontrowersje natury historyczno-geograficznej, w czasie najbliższego wykładu będziemy starali się zwrócić uwagę na związki łączące obywa te pasma górskie - Harz i Karkonosze. A będzie ich wiele: od budowy geologicznej i położenia względem krain ościennych, poprzez właściwą obydwu pasmom rolę gór granicznych, a skończywszy na licznych autorach, którzy w swych dziełach zajmowali się zarówno najwyższymi górami północnych Niemiec, jak i najwyższym pasmem Śląska i Czech.
Nie tylko piszący o karkonoskim Duchu Gór autor opisu sabatów czarownic na Brockenie - Johannes Praetorius - pojawi się jako bohater naszej opowieści; sam wielki Goethe, niestrudzony GutsMuths, czy wreszcie umiarkowanie skory do górskich wycieczek Theodor Fontane - wszyscy oni uwiecznili w swych dziełach obydwa pasma wymienione w tytule naszego wystąpienia. Jeśli więc ewentualne powinowactwo geograficzne miałoby komuś nie wystarczyć, niech przekona go powinowactwo literackie!"

Information

Address:
pl Nankiera 15; 20-140 Wrocław sala 222

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.