Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 19.04.2023 - 21.04.2023
Added on: 12.02.2023

XIII Forum Kultury Słowa "Świadomość językowa dawniej i dziś"

Type of the event:
Conference
City or town:
Zielona Góra

Podczas Forum 22 referaty wygłoszą znawcy problematyki reprezentujący różne dziedziny nauki (językoznawstwo, socjologia, medioznawstwo, psychologia, politologia, prawo). W obrębie zainteresowań referentów znajdą się także zjawiska pokrewne: polityka językowa państwa, procesy normotwórcze i kodyfikacyjne oraz sądy o języku. Zagadnienia te zostaną ukazane w perspektywie historycznej oraz w odniesieniu do współczesności.

logo XIII Forum Kultury Słowa

Program (wraz z abstraktami) jest dostępny pod tym linkiem:
https://drive.google.com/file/d/1oZ2PhdYN2tSK1Qar4jrXK71xeqBdfnVS/view?usp=sharing.

Forum – po raz pierwszy – będzie miało formę hybrydową: możliwe będzie uczestnictwo stacjonarne oraz zdalne.

Osobom, które wybiorą uczestnictwo stacjonarne, organizatorzy zagwarantują:
• posiłki (obiady oraz przekąski w czasie obrad),
• materiały konferencyjne,
• uczestnictwo w dyskusjach,
• dostęp do nagrań obrad (wystąpień i dyskusji) po zakończeniu konferencji,
• uczestnictwo w wybranych warsztatach (o ile będą wolne miejsca; decyduje kolejność zgłoszeń; na warsztaty należy przynieść własne laptopy z systemem Windows, przeglądarką Google Chrome i narzędziem do obsługi ZIP, na czas warsztatów należy wyłączyć w komputerach zapory lub ograniczyć zakres ich działania),
• uczestnictwo w doktoranckich sesjach plakatowych.

Osobom, które wybiorą uczestnictwo zdalne, organizatorzy zagwarantują:
• uczestnictwo w dyskusjach (przewidujemy streaming obrad),
• dostęp do nagrań obrad (wystąpień i dyskusji) po zakończeniu konferencji.

Opłata konferencyjna to:
• 300 zł brutto (za uczestnictwo stacjonarne),
• 100 zł brutto (za uczestnictwo zdalne).
Opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi.
Opłatę należy wnieść na konto Fundacji PRO.PL (Bank Pekao SA, numer rachunku: 95 1240 6410 1111 0010 9020 3188, tytuł przelewu: XIII FKS IMIĘ NAZWISKO UCZESTNIKA (np. XIII FKS Jan Kowalski) do 20.03.2023 r.

Aby wziąć udział w Forum, należy się zarejestrować przez formularz dostępny pod linkiem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_nl_1ZdI3MKlGBeMIPWFMycOEGj1bdx9oXQz728PpS
GPYMg/viewform?usp=sf_link


W czasie obrad (między sesjami referatów) planowane jest zorganizowanie sesji plakatowych prezentujących badania prowadzone przez doktorantów, a dotyczące tematyki konferencji. Osoby chętne, które chciałyby przedstawić swoje badania, organizatorzy zapraszają do przesyłania propozycji.

Termin nadsyłania zgłoszeń to 20 marca br.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLMf_-o_dUbOgN3kbwv5hR3xF4zjzvs_tUs744AVLFjots-
g/viewform?usp=sf_link
.

Do 25 marca autorzy wszystkich zgłoszeń zostaną powiadomieni o wynikach.

Autorzy sesji plakatowych będą zwolnieni z opłaty konferencyjnej, będą także mieli zapewnione posiłki w czasie trwania konferencji (organizatorzy nie zapewniają noclegów ani nie zwracają kosztów podróży). W miarę wolnych miejsc będą mogli także uczestniczyć
w warsztatach. Koszt przygotowania plakatów i ich dostarczenia na miejsce konferencji będzie leżał po stronie autorów prezentacji.


Organizatorzy:
Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN (organizator główny)
Uniwersytet Zielonogórski
Fundacja PRO.PL

Komitet Organizacyjny:
dr hab. prof. ucz. Katarzyna Kłosińska – przewodnicząca (RJP)
prof. dr hab. Marian Bugajski (UZ)
dr hab. prof. ucz. Magdalena Steciąg (UZ)
dr hab. prof. ucz. Magdalena Hawrysz (UZ)
dr Agata Hącia (Fundacja PRO.PL)

Information

Application deadline for speakers:
20.03.2023
Application deadline for participants:
20.03.2023
Fee:
300 zł brutto (uczestnictwo stacjonarne), 100 zł brutto (uczestnictwo zdalne). Autorzy sesji plakatowych są zwolnieni z opłaty konferencyjnej.
Added on:
12 February 2023; 21:01 (Mariola Wilczak)
Edited on:
7 March 2023; 15:37 (Mariola Wilczak)

See also

15.07.2017

Nazwy własne w języku i społeczeństwie/ XI Forum Kultury Słowa

Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN wraz z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Narodowym Centrum Kultury oraz Fundacją PRO.PL mają zaszczyt  zaprosić do udziału w XI Forum Kultury Słowa „Nazwy własne w języku i społeczeństwie”, które odbędzie się w dniach 11–13 października 2017 roku w Olsztynie.

23.02.2022

Wacław Potocki w czterechsetną rocznicę urodzin

Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji naukowej, która odbywać się będzie w Bieczu  27 i 28 października roku 2022. Jej głównym i jedynym bohaterem będzie Wacław Potocki, a konferencja odbywa się w roku, w którym obchodzimy 400. rocznicę urodzin Mistrza z Łużnej.

29.01.2024

Interdyscyplinarna 33. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko”

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie prowadzonych badań naukowych i integracja studenckiego środowiska naukowego. Zapraszamy członków Studenckich Kół Naukowych, studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz słuchaczy szkół doktorskich.

31.05.2019

Język zwierciadłem kultury / konferencja

Konferencja jest organizowana jako wydarzenie towarzyszące tradycyjnym warsztatom dialektologicznym „Dialog pokoleń”, mającym na celu ocalanie od zapomnienia resztek gwary i kultury ludowej. Warsztaty odbywają się już po raz szósty jako część programu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. Biorą w nich udział językoznawcy i kulturoznawcy z wielu ośrodków akademickich, studenci, nauczyciele oraz uczniowie. W miejscu, gdzie odbywają się warsztaty, jest zwykle organizowana konferencja naukowa, na którą zapraszamy w tym roku tych wszystkich, którzy w swoich badaniach zajmują się związkiem języka i kultury.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.