Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 22.09.2017 - 01.10.2017
Added on: 15.09.2017

XXI Festiwal Nauki w Warszawie

Type of the event:
Festival
City or town:
Warszawa

W tym roku warszawski Festiwal Nauki odbywa się już po raz dziewiętnasty. W jego ramach organizowanych jest blisko 1000 różnych imprez.

Program Festiwalu Nauki podzielony jest na dwie części: program lekcji i program spotkań. Lekcje festiwalowe przeznaczone są dla zorganizowanych grup szkolnych (więcej informacji pod adresem: http://festiwalnauki.edu.pl/program/lekcje)

Program spotkań podzielony jest na:

 • Debaty główne,
 • Kluby - spotkania popołudniowe, otwarte dla wszystkich, odbywające się od 25 do 29 września,
 • Spotkania weekendowe - w weekendy 23-24 września i 30 września - 1 października,
 • Wieczór z Nauką - wieczorne spotkania odbywające się 29 września.

Każda lekcja i spotkanie ma na stronie http://festiwalnauki.edu.pl/program rozbudowany opis z odnośnikami ułatwiającymi odnalezienie podobnych wydarzeń według różnych kryteriów: dziedzin, typów szkół i klas dla lekcji, typów spotkań oraz organizatorów. Poniższe odnośniki prowadzą do stron wyszukiwania lekcji i spotkań według różnych schematów.
 

W programie m.in. wymienione niżej wybrane wydarzenia z dziedziny wiedzy o języku i kulturze oraz historii:

sobota, 23 września /niedziela, 24 września / poniedziałek, 25 września  / wtorek, 26 września / czwartek, 28 września / piątek, 29 września / sobota, 30 września / niedziela, 1 października

sobota, 23 września

niedziela, 24 września

poniedziałek, 25 września

wtorek, 26 września

czwartek, 28 września

piątek, 29 września

sobota, 30 września

 • godz. 10:00-15:00 - wystawa "Polscy badacze Syberii"
  Miejsce: Archiwum PAN w Warszawie, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, s.123 im. M.Skłodowskiej-Curie
 • godz. 12:00-12:30 - wykład dr Anny Mieszkowskiej Połączył ich "Dziennik" rozdzieliła "Pornografia". [Nieudana współpraca Anny Posner, tłumaczki literatury i prac naukowych polskich pisarzy i uczonych we Francji z Witoldem Gombrowiczem]
  Miejsce: Archiwum PAN w Warszawie, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, s.123 im. M.Skłodowskiej-Curie
 • godz. 14:00-15:30 - wykład dr Agnieszki Mrozik "Kto się boi traktorzystki?"
  Miejsce: Instytut Badań Literackich PAN, ul. Nowy Świat 72, sala im. A. Mickiewicza
 • godz. 16:00-17:00 - wykład mgr Natalii Judzińskiej "Sublokatorka. Trening jasności"
  Miejsce: Instytut Badań Literackich PAN, ul. Nowy Świat 72, sala im. A. Mickiewicza

niedziela, 1 października

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.