Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 09.04.2024 - 31.05.2024
Added on: 09.04.2024

"Zagadnienia Rodzajów Literackich" - zaproszenie do publikacji

Type of the event:
Call for papers

Redagowane w Uniwersytecie Łódzkim czasopismo "Zagadnienia Rodzajów Literackich. Formy kultury i teorii" prowadzi nabór tekstów do numeru 2/2024.

Temat numeru: Gender non-fiction (red. dr Katarzyna Lisowska, UWr; dr hab. Wojciech Śmieja, UŚ). Szczegóły: https://czasopisma.łtn.łódź.pl/Zagadnienia-Rodzajow-Literackich/announcement/view/31

Termin nadsyłania tekstów: 31 maja 2024


W związku z dużym zainteresowaniem numerami „wolnymi”, bez tematu głównego, Redakcja otworzyła Dział Stały, co oznacza, że w obu numerach w roku będą publikowane teksty niezwiązane z tematami tomów, prezentujące aktualne wyniki badań z interesujących nas dyscyplin. Do Działu Stałego zgłoszenia procedujemy w trybie ciągłym.

Dział Stały i Tematy numerów obejmują następujące sekcje:

  • Rozprawy
  • Eseje
  • Recenzje naukowe
  • Materiały do Słownika rodzajów literackich (hasła)
  • Miscellanea (np. sprawozdania konferencyjne, wywiady, panele dyskusyjne, nekrologi)

Szczegółowe informacje dot. typów tekstów znajdują się na stronie.

Zgłoszenia prosimy przesyłać wyłącznie na adres Redakcji: zrl@uni.lodz.pl

Information

Fee:
bez opłat
Added on:
9 April 2024; 15:57 (Mariola Wilczak)
Edited on:
9 April 2024; 15:57 (Mariola Wilczak)

See also

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.