Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event:
Added on: 21.05.2018

Zaproszenie do współpracy z czasopismem „Guliwer”

Type of the event:
Call for papers
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics, Educators, Doctors

Redakcja czasopisma o książkach dla dzieci „Guliwer” zaprasza do nadsyłania artykułów związanych z szeroko rozumianym patriotyzmem, niepodległością i historią w literaturze dla dzieci i młodzieży.

Tematyka numeru jest związana z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Redakcja zachęca do refleksji nad tym, w jaki sposób wśród dzieci i młodzieży kultywuje się historię, tradycję, obyczajowość. Szczególnie mile widziane będą teksty poświęcone takim zagadnieniom jak:

  • rola Katechizmu polskiego dziecka Władysława Bełzy i współczesnych tekstów literackich w budowaniu tożsamości młodych Polaków;
  • rola lektur w kształtowania postaw obywatelskich;
  • dbałość o poczucie dumy narodowej i krzewienie patriotyzmu.

Cenne będą też artykuły o współczesnych książkach historycznych dla dzieci oraz przywracaniu pamięci o bohaterach i ich heroicznych czynach w lekturach dla najmłodszych.

Planowany jest artykuł poświęcony Irenie Sendlerowej jako bohaterce książek dla najmłodszych (m.in. najnowsze Listy w butelce), a także tematom historycznym w najnowszych książkach (np. seria „Ale historia...”). Cenne będą wywiady, recenzje, artykuły na temat książek współczesnych autorów, którzy promują wśród dzieci patriotyzm i miłość do Ojczyzny (także Małej Ojczyzny). Warto również zastanowić się nad wskazaniem autorów patriotycznych (wielokrotnie w piśmie publikowano artykuły poświęcone Henrykowi Sienkiewiczowi, Zofii Kossak czy Marii Konopnickiej). Mile widziane będą również teksty o pięknie polskiej przyrody i krajobrazu w literaturze po 2000 roku.

Information

Application deadline for participants:
20.06.2018
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.