Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 22.04.2021 g.17:00
Added on: 20.04.2021

Zebranie zespołu językoznawczego w Katedrze Filologii Polskiej w PWSZ w Tarnowie

Type of the event:
Meeting

Dziekan Wydziału Humanistycznego PWSZ w Tarnowie oraz Kierownik Katedry Filologii Polskiej uprzejmie zapraszają wszystkich zainteresowanych na otwarte zdalne zebranie naukowe zespołu językoznawczego w dniu 22 kwietnia 2021 roku o godzinie 17.00. 

Gościnnie referat pt. Anglicyzmy w języku polskiej społeczności korporacyjnej przedstawi dr Agnieszka Cierpich-Kozieł, adiunkt w Instytucie Neofilologii Akademii Ignatianum w Krakowie.

Po wystąpieniu przewidziano czas na dyskusję.

Link do spotkania: https://tiny.pl/rsxbw

Information

Address:
wydarzenie online
Fee:
bez opłat
Added on:
20 April 2021; 19:57 (Agnieszka Mocyk)
Edited on:
20 April 2021; 20:00 (Agnieszka Mocyk)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.