Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 13.06.2024 - 14.06.2024
Added on: 03.06.2024

Zjazd Konferencji Polonistyk Uniwersyteckich

Type of the event:
Meeting
City or town:
Poznań

Tegoroczny zjazd Konferencji Polonistyk Uniwersyteckich odbędzie się na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

PROGRAM ZJAZDU

13 CZERWCA

14:00 Otwarcie obrad – Przewodniczący Konferencji Polonistyk Uniwersyteckich prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz

14.00-15.00 Polonistyka poznańska i kierunki studiów prowadzone przez Instytut Filologii Polskiej UAM (dyrektorka IFP prof. dr hab. Elżbieta Winiecka, wicedyrektorka ds. studenckich i dydaktycznych dr Sylwia Karolak)

15.00-16.30 Panel z udziałem ekspertów Rady Doskonałości Naukowej – członków Zespołu I Nauk Humanistycznych dyscypliny polonistyka: prof. dr hab. Anna Łebkowska prof. dr hab. Dariusz Pawelec prof. dr hab. Krzysztof Trybuś

16:30 Przerwa kawowa

17.00-19.00 Wizyta w Bibliotece Uniwersyteckiej: Poznańskie rękopisy i starodruki oraz niespodzianka

19:30 Uroczysta kolacja

14 CZERWCA

9.30-10.30 Wdrożenie pięcioletnich studiów nauczycielskich – prof. UKEN dr hab. Piotr Kołodziej

13:30 Przerwa kawowa

11.00-12.30 Kształt reformy edukacji polonistycznej w szkołach – dyskusja
Zagajenie: prof. UAM dr hab. Krzysztof Koc (Pracownia Innowacji Dydaktycznych IFP UAM)

12.30-13.45 Dyskusja oraz przyjęcie stanowiska Konferencji Polonistyk Uniwersyteckich w sprawie czasopism polonistycznych

13.45 Informacja o Konkursie im. Profesora Czesława Zgorzelskiego – prof. KUL dr hab. Anna Podstawka

14:00 Zakończenie Zjazdu

Information

Address:
Collegium Maius, Salon Mickiewicza pod Kopułą, ul. Fredry 10, Poznań
Added on:
3 June 2024; 18:43 (Mariola Wilczak)
Edited on:
3 June 2024; 18:43 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.