Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 23.03.2022 - 25.03.2022
Added on: 07.02.2022

Zjazd Polonistów: Polonistyka „tu i teraz”. Krajobraz po zmianie

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa

Ogólnopolski Zjazd Polonistów, organizowany przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego ze współudziałem Instytutu Badań Literackich PAN planowany był początkowo na marzec 2020 r. Przekładany kilka razy z powodu pandemii, odbędzie się w dniach 23-25.03.2022 w postaci zdalnej (czego organizatorzy usiłowali wcześniej uniknąć).  Wystąpienia przygotowane przez referentów ponad dwa lata temu ukażą się w marcu b.r. w specjalnym numerze „Pamiętnika Literackiego” – można je zatem traktować jako rodzaj „przedakcji” tegorocznych debat. 

Czas, który upłynął od pierwszego planowanego terminu Zjazdu sporo zmienił w krajobrazie życia akademickiego, politycznego, społecznego. Organizatorzy musieli zatem odnieść się do tych zmian i dokonać niezbędnych korekt pierwotnego układu problemowego. Zmienili się także autorzy referatów i moderatorzy poszczególnych paneli. Nie zmieniło się jedno – a mianowicie nadzieja, że dyskusje i debaty Zjazdu pozwolą nam lepiej rozpoznać polonistyczne „tu i teraz”, ważne nie tylko z perspektywy naszej dyscypliny.  

Referaty otwierające panele zamieszczone zostaną na stronie Zjazdu po 20.02.2022. Znajdzie się tam również formularz zgłoszenia do udziału w dyskusji. Osoby zgłoszone otrzymają link do spotkań, które będą się odbywać na platformie Google Meet. Dyskusja będzie nagrywana, a jej zapis zostanie zamieszczony w pozjazdowej publikacji. 

Każdy panel otworzy półgodzinne wystąpienie wstępne, stanowiące ramę dyskusji panelistów. Otwartą i spontaniczną dyskusję uznajemy za równie ważny element paneli, co głosy zaplanowane i przygotowane wcześniej.

Szczegółowy harmonogram paneli i wystąpień znajdziecie Państwo w zakładce PROGRAM


Patronat: Komitet Nauk o Literaturze PAN, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, "Nowe Książki"

Patronat medialny: „Biuletyn Polonistyczny”, Radio „TokFM”


Kontakt z Sekretariatem Zjazdu Polonistów

Information

Address:
Obrady odbędą się w formie zdalnej.
Application deadline for participants:
28.02.2022
Added on:
7 February 2022; 17:58 (Mariola Wilczak)
Edited on:
8 February 2022; 13:07 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.