Polish Studies Newsletter

Faculty

15.12.2019

Katedra Języków Słowiańskich (Filozofická fakulta, Katedra slovanských jazykov)

Home institution: Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy Type: Faculty
Address: Tajovského 40 P.O.BOX 263
974 01 Banská Bystrica, Slovensko
Zobacz lokalizację na mapie "Geopolonistyka"
Nawiguj z Google Maps
Phone: +421 48 446 7111

Polonistyka na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy powstała w 1997 r. - jest najmłodszą polonistyką na Słowacji. Studenci UMB jako jedyni spośród polonistów na Słowacji mają dostęp do specjalistycznych pracowni do nauczania tłumaczenia konferencyjnego, konsekutywnego i symultanicznego.

Polonistyka na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy jest najmłodszą polonistyką na Słowacji. Powstała 1997 roku na Wydziale Filologicznym, gdzie wraz z białorusycystyką, ukrainistyką, serbistyką, kroatystyką, bułgarystyką i rusycystyką tworzyła Katedrę Języków Słowiańskich. Niestety, obecnie po fuzji wydziałów Katedra funkcjonuje na Wydziale Filozoficznym i składa się wyłącznie z rusycystyki i polonistyki. Studenci, specjalizujący się w przekładzie i tłumaczeniu, mogą studiować tylko język polski lub język polski w kombinacji z językiem angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, włoskim i rosyjskim. Program nauczania obejmuje blok przedmiotów językoznawczych, kulturowych i tłumaczeniowych. Studenci UMB jako jedyni spośród polonistów na Słowacji mają dostęp do specjalistycznych pracowni do nauczania tłumaczenia konferencyjnego, konsekutywnego i symultanicznego.

Koordynatorami programu „Język polski i kultura” byli prof. dr hab. Józef Kąś, prof. dr hab. Urszula Żydek-Bednarczuk, prof. dr hab. Władysław Śliwiński. Aktualnie pracownikami polonistyki są dr Anita Račáková, dr hab. Gabriela Olchowa i lektorka dr Bożena Kotuła. Wykładowcy polonistyki współpracują z polonistykami Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego, i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 

Z inicjatywy pracowników polonistyki powstało Centrum Kultury i Języka Polskiego, które uroczyście otwarto w 2012 r. Jednostka ma swoją siedzibę i działa na Uniwersytecie Mateja Bela, ale ściśle współpracuje z Instytutem Polskim w Bratysławie. Stanowi forum, na którym dochodzi do nawiązania kontaktów, spotkań, współpracy i wymiany doświadczeń między polską i słowacką społecznością. Do zadań Centrum należy między innymi współpraca ze słowackimi i polskimi ośrodkami naukowymi i kulturalnymi, realizacja badań naukowych dotyczących dialogu międzykulturowego; szerzenie wiedzy z języka i kultury polskiej, a także  promowanie studiów polonistycznych. Do dalszego rozwoju Centrum przyczyniło się otwarcie  w grudniu 2018 roku Biblioteki im. Danuty i Jozefa Marušiaków.   

Publikacje:
monografie: G. Olchowa, „System adresatywny języka polskiego i słowackiego na początku XXI wieku” (2018), G. Olchowa, „Przejawy perswazji w strukturze siedemnastowiecznych kazań Szymona Starowolskiego” (2007); tomy naukowe: „Języki słowiańskie w procesie przemian” pod red. G. Olchowej i M. Balowskiego (2015) „Słowiański dialog kulturowy. Studia leksykalne i gramatyczne” pod red. W. Śliwińskiego, A. Račákovej i G. Olchowej (2014), tom pokonferencyjny „Výučba slovanských jazykov ako cudzích v slovanskom prostredí - súčasnosť a perspektívy” pod red. G. Olchowej (2009); podręcznik „Dvojjazyčná učebnica jazykovej komunikácie pre integrovaný záchranný systém v poľsko-slovenskom pohraničí : Dwujęzyczny podręcznik komunikacji językowej dla służb ratowniczych pogranicza polsko-słowackiego”, A. Račáková, G. Olchowa, A, Majewska-Wójcik, M. Smoleń-Wawrzusiszyn (2016); oraz „10 rokov polonistiky na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici” pod red. A. Račákovej (2008). Ponadto z serii „Język Polski i Kultura” ukazały się: „Język Polski i Kultura 3. W stronę analizy tekstów użytkowych i artystycznych” red. A. Račáková (2017); „Język Polski i Kultura 2. Między dawnymi a nowymi czasy. Język –   Literatura – Kultura – Media” red. G. Olchowa (2012); „Język Polski i Kultura 1. Język, literatura i kultura w dydaktyce języka polskiego jako obcego”, red. G. Olchowa (2010).

 

Information

Active in years::
1997 -
Participants:
Forms of education:
  • studia I stopnia
  • studia II stopnia
Added on:
15 December 2019; 17:22 (Olga )
Edited on:
15 December 2019; 17:22 (Olga )
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.