Polish Studies Newsletter

Research Institute

22.10.2019

Yanka Kupala Institute of Literature Studies, Center of studies of belarusian culture, language and literature

Home institution: Narodowa Akademia Nauk Białorusi Type: Research Institute
Address: vul. Surhanava, d. 1, korp. 2
220072 Mińsk, Białoruś
Zobacz lokalizację na mapie
Phone: (+37529) 3794660

Początki Instytutu Literaturoznawstwa im. Janki Kupały sięgają 1931 roku, kiedy to w ramach Białoruskiej Akademii Nauk powstał Instytut Literatury i Sztuki.  Już w pierwszych latach działalności funkcjonował tam Wydział Badań Literatury Polskiej, zlikwidowany pod koniec lat 30-tych w wyniku zmian w strukturze Akademii wprowadzanych przez Komitet Centralny Komunistycznej Partii (bolszewików). Wznowienie badań, głównie w zakresie dziewiętnastowiecznych związków literackich białorusko-polskich, nastąpiło na początku lat 60-tych. W gronie naukowców tego zakresu znalazł się między innymi Prof. Adam Maldzis, zajmujący się zagadnieniami polsko-białoruskich interferencji literackich XIX w., wpływu Oświecenia polskiego, polskiej memuarystyki  XVIII w.

Information

Active in years::
1931 -
Added on:
22 October 2019; 15:01 (Mariola Wilczak)
Edited on:
28 October 2019; 20:35 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.