Polish Studies Bulletin

Institution

07.10.2019

NEP4DISSENT

NEP4DISSENT - New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent [Nowe odkrycia naukowe w badaniu wschodnio-europejskich kultur oporu] to międzynarodowa sieć badawcza stworzona w ramach Akcji COST nr CA16213).

Zajmuje się ona rozwijaniem nowego podejścia i programów badawczych poświęconych kulturowemu wymiarowi dziedzictwa oporu i ruchów dysydenckich w krajach byłego bloku socjalistycznego 1945-1989.

Sieć badawczą utworzyło 55 uczestniczek i uczestników z 21 krajów, reprezentujących wiodące ośrodki badawcze w Europie, uznane instytucje dziedzictwa kulturowego, organizacje pozarządowe  oraz prywatne firmy z doświadczeniem w dostarczaniu cyfrowych usług dla naukowców.  Akcje COST mają charakter otwarty, więc liczba krajów i instytucji może jeszcze wzrosnąć.

W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących uczestnictwa, przystąpienia do Akcji lub działalności sieci badawczej, prosimy o kontakt:

Maciej Maryl (kierownik)
Kierownik Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN

Piotr Wciślik

Jessie Labov

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.