Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 16.06.2019
Deadline for submitting applications: 12.07.2019

Adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego

Instytucja:
Cities/towns:
Gdańsk
Fields:
literaturoznawstwo, dydaktyka

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20.07.2018 (Dz.U. p.1668 z 2018 r.).


Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
– podanie,
– życiorys,
– odpis dyplomu doktora nauk humanistycznych,
– spis dorobku naukowego – wykaz publikacji,
– opinię z dotychczasowego miejsca pracy.


Wymagania:
– doktorat z zakresu literaturoznawstwa,
– dorobek naukowy z zakresu literaturoznawstwa, wiedzy o sztuce oraz teorii i praktyki edukacji,
– doświadczenie dydaktyczne w pracy nauczyciela polonisty i nauczyciela akademickiego,
– doświadczenie w zakresie kierowania i uczestnictwa w naukowych projektach badawczych,
– pożądane doświadczenie redakcyjne i znajomość prawa oświatowego,
– znajomość języka obcego.

Termin zgłoszenia upływa z dniem: 12 lipca 2019 r.
Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami w dniu 16 lipca br. o godz. 13.00 w Instytucie Filologii Polskiej p. 3.27 ul. Wita Stwosza 55, Gdańsk.

Rozstrzygnięcie konkursu po rozmowach kwalifikacyjnych w dniu 16 lipca br.
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Filologii Polskiej, Wydziału Filologicznego UG, Gdańsk ul. Wita Stwosza 55, p. 3.26.
Uczelnia nie zapewnia mieszkania. Zastrzegamy możliwość skontaktowania się z wybranymi kandydatami.
W wyjątkowych przypadkach rozmowa kwalifikacyjna może się odbyć w wyżej wymienionym terminie przez komunikator internetowy Skype.

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: UNIWERSYTET GDAŃSKI, WYDZIAŁ FILOLOGICZNY, INSTYTUT
FILOLOGII POLSKIEJ
MIASTO: GDAŃSK
STANOWISKO: ADIUNKT
DYSCYPLINA NAUKOWA: LITERATUROZNAWSTWO
DATA OGŁOSZENIA: 11.06.2019
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12.07.2019
LINK DO STRONY: www.fil.ug.gda.pl
SŁOWA KLUCZOWE: KATEDRA POLONISTYKI STOSOWANEJ, DYDAKTYKA
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Kandydat winien być przygotowany do realizacji zadań dydaktycznych, naukowobadawczych i organizacyjnych. Powinien posiadać doktorat z literaturoznawstwa oraz dorobek naukowy (w tym - monografia) w zakresie literaturoznawstwa, wiedzy o sztuce oraz teorii i praktyki edukacji, a także mieć doświadczenie w zakresie kierowania i uczestnictwa w naukowych projektach badawczych. Winien wykazać się doświadczeniem w pracy nauczyciela polonisty, egzaminatora OKE i nauczyciela akademickiego. Pożądane jest
również doświadczenie redakcyjne i znajomość prawa oświatowego. Wymagana znajomość języka obcego.

UNIWERSYTET GDAŃSKI Gdańsk, 11.06.2019 Wydział Filologiczny ul. Wita Stwosza 55 80-308 Gdańsk tel./fax (058) 523-21-85

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.