Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 06.04.2017
Deadline for submitting applications: 09.05.2017

Adiunkt w Katedrze Logopedii

Instytucja:
Cities/towns:
Gdańsk
Fields:
językoznawstwo
Announced on:
06.04.2017

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w Katedrze Logopedii, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 podanie,

 życiorys,

 odpis dyplomu mgr/dr i ukończonych studiów logopedycznych,

 opis dorobku naukowego,

 opinię dotychczasowego pracodawcy.

Wymagania:

- doświadczenie zawodowe w terapii logopedycznej,

- doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć logopedycznych na poziomie akademickim,

- prowadzenie w ramach pensum dydaktycznego zajęć w języku obcym.

Kandydat winien być przygotowany do realizacji zadań dydaktycznych, naukowo-badawczych i organizacyjnych. W zakresie obowiązków dydaktycznych oczekiwane jest (poparte kilkuletnim doświadczeniem) przygotowanie do prowadzenia zajęć z zakresu logopedii w najszerszym znaczeniu oraz prowadzenie zajęć w języku obcym. 

Kandydat powinien mieć co najmniej stopień doktora i wykazać się dorobkiem naukowym ze wskazanego zakresu  i kilkuletnią praktyką zawodową. Termin zgłoszenia upływa z dniem 9.05.2017 r.

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami od godz. 10.00 w dniu 10.05.2017 r. w pokoju 015 na Wydziale Filologicznym (w budynku Neofilologii), ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk.

Rozstrzygnięcie konkursu po rozmowach kwalifikacyjnych w dniu 10.05.2017 r.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Katedry Logopedii Wydziału Filologicznego UG, Gdańsk ul. Wita Stwosza 58, p. 126.

 

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.