Polish Studies Newsletter

Job offer

Zdj.Christina Morillo | Pexels
Added on: 05.11.2022
Deadline for submitting applications: 15.11.2022

Assistant Professor of Polish Studies w Seattle

Cities/towns:
Seattle
Fields:
językoznawstwo, nauki humanistyczne, filologia polska, kulturoznawstwo

Wydział Slawistyki i Literatury Uniwersytetu Waszyngtońskiego w Seattle zaprasza do aplikowania na stanowisko Assistant Professor of Polish Studies w ramach stypendium Marii Kot. Dziewięciomiesięczny pobyt rozpocznie się 16 sierpnia 2023 roku.

Oczekuje się, że osoba zajmująca stanowisko będzie specjalizować się w zakresie języka polskiego, literatury polskiej, kultury polskiej lub sztuk plastycznych. Wymaganiem jest posiadanie tytułu doktora w jednej z wymienionych dyscyplin nauki. 

W ramach obowiązków profesor wizytujący zobligowany będzie do prowadzenia zajęć na poziomie licencjackim i magisterskim oraz promotorstwo studiów magisterskich i doktoranckich. Oczekuje się również, że będzie uczestniczyć w opracowaniu wiodącego, wyróżniającego się w programu Polish Studies. Powinien też współpracować z instytucjami kultury, takimi jak Polish Cultural Center.

Kandydaci powinni złożyć list motywacyjny uwzględniający aktualne i przyszłe plany badawcze, CV, trzy listy polecające, próbkę pisemną nie większą niż 6000 słów (może to być rozdział rozprawy plus 1-2-stronicowe streszczenie rozprawy, rozdział w książce lub opublikowany artykuł lub inny materiał pisemny), 1-2 stronicowy opis filozofii nauczania i doświadczenia w nauczaniu, programy nauczania i oceny studentów.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 listopada 2022 roku.

Miejsce składania aplikacji: apply.interfolio.com/109306

Information

Added on:
5 November 2022; 00:55 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
5 November 2022; 00:55 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.