Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 06.10.2018
Deadline for submitting applications: 16.10.2018

Metodyk (opracowanie koncepcji programów nauczania)

Fields:
metodyka

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie na rzecz organizatora koncepcji programów nauczania i scenariuszy zajęć/lekcji dla szkoły ponadpodstawowej i wybranych przedmiotów szkoły podstawowej

Konkurs organizowany jest w ramach w ramach projektu pozakonkursowego: Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy

 

Więcej informacji na stronie ORE

https://www.ore.edu.pl/2018/10/konkurs-na-opracowanie-koncepcji-programow-nauczania-dla-szkoly-ponadpodstawowej-i-wybranych-przedmiotow-szkoly-podstawowej/

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.