Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 04.12.2017
Deadline for submitting applications: 21.12.2017

Profesor nadzwyczajny w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Cities/towns:
Bielsko-Biala
Fields:
literaturoznawstwo

Wymagane dokumenty:
 podanie kandydata,
 wniosek o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Akademii Techniczno-Humanistycznej (druk do pobrania na:. http://www.whs.ath.bielsko.pl/index.php/praca/plikidopobrania.html)
 życiorys,
 odpis nadania tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego,
 wykaz publikacji uwzględniający dorobek naukowy
a) do momentu nadania tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego,
b) po nadaniu tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego,
 informacje o osiągnięciach dydaktycznych i organizacyjnych, zwłaszcza w zakresie kształcenia młodej kadry.
 wykaz osiągnięć naukowych z ostatnich 5 lat,
 oświadczenie stwierdzające, że ATH będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procedury konkursowej

Kandydaci powinni złożyć dokumenty w Dziekanacie Wydziału Humanisyczno-Społecznego ATH (ul. Willowa 2, 43- 309 Bielsko-Biała; bud.L , pok. 210-212) w terminie do 21.12. 2017r. E-mail: dwhs@ath.bielsko.pl

 

 

 

                  

 

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.