Polish Studies Newsletter

Job offer

Added on: 04.12.2017
Deadline for submitting applications: 21.12.2017

Profesor nadzwyczajny w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Cities/towns:
Bielsko-Biala
Fields:
literaturoznawstwo

Wymagane dokumenty:
 podanie kandydata,
 wniosek o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Akademii Techniczno-Humanistycznej (druk do pobrania na:. http://www.whs.ath.bielsko.pl/index.php/praca/plikidopobrania.html)
 życiorys,
 odpis nadania tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego,
 wykaz publikacji uwzględniający dorobek naukowy
a) do momentu nadania tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego,
b) po nadaniu tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego,
 informacje o osiągnięciach dydaktycznych i organizacyjnych, zwłaszcza w zakresie kształcenia młodej kadry.
 wykaz osiągnięć naukowych z ostatnich 5 lat,
 oświadczenie stwierdzające, że ATH będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procedury konkursowej

Kandydaci powinni złożyć dokumenty w Dziekanacie Wydziału Humanisyczno-Społecznego ATH (ul. Willowa 2, 43- 309 Bielsko-Biała; bud.L , pok. 210-212) w terminie do 21.12. 2017r. E-mail: dwhs@ath.bielsko.pl

 

 

 

                  

 

Information

Added on:
4 December 2017; 19:30 (Sylwia Pikula)
Edited on:
28 September 2018; 20:27 (Mariola Wilczak)

See also

31.03.2016

Profesor nadzwyczajny: literaturoznawstwo

Wymagane dokumenty:   podanie kandydata skierowane do JM Rektora, wniosek o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Akademii Techniczno-Humanistycznej (druk do pobrania na:  http://www.whs.ath.bielsko.pl/index.php/praca/plikidopobrania.html) życiorys, odpis nadania tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego, wykaz publikacji uwzględniający dorobek naukowy a) do momentu nadania tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego,

18.04.2016

Profesor nadzwyczajny w Zakladzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego

KRYTERIAMI KWALIFIKACYJNYMI KONKURSU SĄ:

18.04.2016

Profesor nadzwyczajny w Zakladzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego

KRYTERIAMI KWALIFIKACYJNYMI KONKURSU SĄ: •    posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie językoznawstwa (specjalność: logopedia); •    istotny dorobek naukowy uzyskany po wszczęciu postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie neurologopedii ze szczególnym uwzględnieniem afazji i zaburzeń rozwoju mowy o podłożu neurologicznym oraz problematyki praktycznej diagnozy i terapii afazji, posiadanie praktyki logopedycznej w tym zakresie; •    udział w rozwoju kadry naukowej, a w szczególności: sprawowanie funkcji promotora w co najmniej jednym przewodzie doktorskim lub sporządzenie co najmniej jednej recenzji w postępowaniu habilitacyjnym lub przewodzie doktorskim  lub recenzowanie co najmniej jednego wniosku o projekt finansowany przez NCN, NPRH, NCBiR albo inne instytucje centralne lub międzynarodowe lub recenzowanie co najmniej jednego artykułu z listy JCR lub ERIH lub recenzowanie książki/monografii naukowej; •    posiadanie osiągnięć dydaktycznych, w  tym promotorstwo prac dyplomowych lub udział w opracowaniu programów  kształcenia, albo opublikowanie podręcznika akademickiego; •    wykazywanie starań o środki zewnętrzne na działalność naukowo-dydaktyczną, a w szczególności wnioskowanie lub realizacja przynajmniej jednego wniosku o sfinansowanie projektu badawczego skierowanego do NCN, NPRH, NCBiR albo innych instytucji centralnych lub międzynarodowych; •    wykazywanie aktywności organizacyjnej, w tym koordynacja działań dydaktycznych, konferencyjnych i edytorskich; •    doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej, doświadczenie w prowadzeniu studiów podyplomowych; •    aktualna opinia lub list rekomendacyjny (co najmniej jeden) napisany przez osobę posiadającą tytuł naukowy. WARUNKI ZATRUDNIENIA:          - zatrudnienie od 1 października 2016 r.   na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w podstawowym miejscu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.

18.04.2016

Profesor nadzwyczajny w Zakladzie Kultury Polskiej

KRYTERIAMI KWALIFIKACYJNYMI KONKURSU SĄ: •    posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polskiego; •    istotny dorobek naukowy uzyskany po wszczęciu postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie językoznawstwa, w szczególności w zakresie problematyki komunikacji kulturowej, tekstologii, genologii i folklorystyki; •    udział w rozwoju kadry naukowej, a w szczególności: sprawowanie funkcji promotora w co najmniej jednym przewodzie doktorskim lub sporządzenie co najmniej jednej recenzji w postępowaniu habilitacyjnym lub przewodzie doktorskim  lub recenzowanie co najmniej jednego wniosku o projekt finansowany przez NCN, NPRH, NCBiR albo inne instytucje centralne lub międzynarodowe lub recenzowanie co najmniej jednego artykułu z listy JCR lub ERIH lub recenzowanie książki/monografii naukowej; •    posiadanie osiągnięć dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć na kierunkach Kulturoznawstwo oraz Technologie cyfrowe w animacji kultury, w  tym promotorstwo prac dyplomowych lub udział w opracowaniu programów  kształcenia, albo opublikowanie podręcznika akademickiego; •    wykazywanie starań o środki zewnętrzne na działalność naukowo-dydaktyczną, a w szczególności wnioskowanie lub realizacja przynajmniej jednego wniosku o sfinansowanie projektu badawczego skierowanego do NCN, NPRH, NCBiR albo innych instytucji centralnych lub międzynarodowych; •    wykazywanie aktywności organizacyjnej, w tym koordynacja działań dydaktycznych, konferencyjnych i edytorskich; •    doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej; •    aktualna opinia lub list rekomendacyjny (co najmniej jeden) napisany przez osobę posiadającą tytuł naukowy.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.