Polish Studies Newsletter

Job offer

Added on: 02.12.2022
Deadline for submitting applications: 13.12.2022

Rekrutacja na stanowisko Specjalisty/ki ds. otwartej nauki

Cities/towns:
Warszawa
Form of employment:
full-time
Fields:
humanistyka
Announced on:
02.12.2022

Specjalist(k)a ds. otwartej nauki – praca na pełen etat w Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN w ramach grantu europejskiego PALOMERA (Horizon Europe).

Opis stanowiska:

Oferujemy ciekawą pracę w jednej z najlepszych jednostek naukowych w kraju we współpracy z ogólnoeuropejską infrastrukturą badawczą OPERAS, na stanowisku zakładającym sporą samodzielność i inwencję. Zatrudnienie na stanowisku specjalisty/specjalistki ds. otwartej nauki wiąże się z pracą w Centrum Humanistyki Cyfrowej oraz reprezentowanie instytucji w kontaktach z partnerami zagranicznymi. Szukamy dobrze zorganizowanej i komunikatywnej osoby, która dołączy do zespołu budującego bazę wiedzy o instytucjonalnych i narodowych politykach dotyczących otwartych monografii w ramach projektu PALOMERA.

PALOMERA (Policy Alignment of Open Access Monographs in the European Research Area) to projekt realizowany przez konsorcjum 16 instytucji koordynowanych przez OPERAS.  Jego celem jest opracowanie metod wspierania strategii otwartościowych (w szczególności polityk otwartości i otwartych monografii) w Europie. Do zadań IBL PAN należą m. in. koordynacja zadań związanych z budową bazy wiedzy o politykach otwartościowych, a także analiza wyników i wkład do rekomendacji. Projekt rozpocznie się 1 stycznia 2023 i będzie trwał 2 lata.

Praca z nami nie kończy się zwykle na jednym projekcie. Nasi pracownicy mogą z czasem zacząć realizować bardziej samodzielne zadania, wziąć udział w kolejnych projektach grantowych, kierować zespołem w ramach projektu czy realizować własne pomysły.

Szczegółowy zakres obowiązków znajduje się na końcu ogłoszenia.

Warunki zatrudnienia:

Praca na cały etat w siedzibie IBL PAN w Warszawie (ul. Nowy Świat 72). Umowa o pracę na 15 miesięcy (najchętniej od 1 stycznia 2023). Możliwość częściowej pracy zdalnej z domu. Wynagrodzenie miesięczne (ze wszystkimi dodatkami): 8000-9000 zł brutto.

Zgłoszenia (CV i list motywacyjny w JEDNYM PLIKU PDF, nazwanym nazwiskiem kandydatki lub kandydata) prosimy przesyłać do 13 grudnia 2022 do 12:00  na adres: rekrutacja.chc@ibl.waw.pl. Referencje mile widziane.

Wybrane osoby zaprosimy do dalszych etapów procedury konkursowej - poprosimy o wykonanie krótkiego zadania i przeprowadzimy rozmowy kwalifikacyjne online. Pierwsze rozmowy planowane są na 19-21 grudnia.

Wymagania konkursowe:

 • tytuł magistra lub stopień doktora w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych;
 • udokumentowana biegła znajomość języka angielskiego oraz polskiego w mowie i w piśmie (mile widziana znajomość innych języków obcych);
 • umiejętność pracy w zespole rozproszonym przy użyciu narzędzi do komunikacji na odległość (typu Google Drive, Slack, Asana, Jira, Zoom); umiejętność organizacji pracy własnej i zespołu;
 • mile widziane: doświadczenie w krajowych i międzynarodowych projektach grantowych oraz wiedza z zakresu otwartej nauki i komunikacji naukowej.
 • doświadczenie w badaniach jakościowych (prowadzenie wywiadów, analiza treści) będzie dodatkowym atutem.

Zakres obowiązków:

 • Działania badawcze, organizacyjne i komunikacyjne w ramach projektu europejskiego;
 • Systematyczne gromadzenie i analiza literatury przedmiotu oraz dokumentów dotyczących polityk otwartego dostępu do monografii naukowych;
 • Koordynacja działań partnerów zagranicznych zaangażowanych w zbieranie i analizę dokumentacji;
 • Przygotowanie i przeprowadzenie wywiadów z osobami zaangażowanymi w tworzenie i wprowadzanie tych polityk, korekta automatycznej transkrypcji, analiza;
 • Przygotowywanie analiz, studiów przypadku i opracowań zbiorczych na podstawie zebranych materiałów;
 • Wstępna analiza zebranej dokumentacji w programie do jakościowej analizy treści;
 • Wprowadzanie zebranej dokumentacji do repozytorium projektu;
 • Porządkowanie zasobów elektronicznych projektu;
 • Przygotowywanie zdalnych spotkań zespołu badawczego w ramach projektu i udział w spotkaniach w ramach konsorcjum;
 • Bieżące zadania niezbędne do realizacji projektu;
 • Udział w zebraniach CHC i Sekcji Otwartej Humanistyki.

Przesłanie aplikacji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (Instytut) z siedzibą w Warszawie (00-330), ul. Nowy Świat 72. 

Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz stosownych aktów wykonawczych jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne; umieszczenie ich w przesłanych dokumentach aplikacyjnych oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Instytut.

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Instytut wyłącznie w celu bieżącej rekrutacji. Po zakończeniu rekrutacji Instytut będzie jednak przechowywał Pani/Pana dokumenty aplikacyjne przez okres dwóch lat, co wynika z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach odzwierciedlonych w instrukcji kancelaryjnej Instytutu. Po tym czasie Pani/Pana dane zostaną z rejestrów Instytutu usunięte.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, lub ograniczenia ich przetwarzania, bez podania przyczyny. Cofnięcie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

Kontakt z inspektorem danych osobowych u administratora jest możliwy poprzez adres mailowy iodo@ibl.waw.pl

Information

Added on:
2 December 2022; 11:47 (Mariola Wilczak)
Edited on:
2 December 2022; 11:47 (Piotr Bordzoł)

See also

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.