Polish Studies Newsletter

Journal issue no.

Added on: 10.04.2018
Literature studies

Chłopskość

Journals:
"Second Texts" (6) 2017
Publishing house::
ISSN:
0867-0633

Numer 6/2017 „Tekstów Drugich” poświęcony jest kategorii chłopskości. W artykule wstępnym Kwestia chłopska Grzegorz Grochowski rozważa kwestię reaktywacji zainteresowania "nurtem chłopskim" w kulturze i debacie społecznej. Zdaniem autora od 2011 roku miało miejsce szereg wydarzeń artystycznych i naukowych, które należy uznać za przełomowe w odkrywaniu "chłopskości" na nowo.

W numerze można przeczytać artykuł Przemysława Czaplińskiego o wsi w literaturze polskiej przełomu XX i XXI wieku, Bożeny Karwowskiej o kulturze chłopskiej w latach 1944-1948, Anny Engelking na temat dyskursu o „Poleszuku”, Andrzeja Skrendy o Henryku Berezie, Aliny Molisak o relacjach między mieszkańcami w żydowskiej wsi Iwaniki, Karoliny Koprowskiej o doświadczeniu Zagłady na wsi, a także Agnieszki Daukszy o problemach z analizą chłopskiego dziedzictwa. W numerze również Andrzej Leder o zapomnianej opowieści emancypacyjnej polskiego ludu, Inga Iwasiów o dyskursie przesiedleń po 1945 oraz Andrzej Zieniewicz na temat migracji, reformy rolnej i socrealizmu w perspektywie „prześnionej rewolucji”, a także Wacław Forajter wokół tematu emigracji zarobkowych chłopów polskich w XIX w. Warto również sięgnać po artykuł Aleksandry Ubertowskiej o analizie ekonomii dyskursu ekokrytycznego i postkolonialnego, Grzegorza Wołowca na temat Pigonia jako ideologa kultury ludowo-narodowej oraz Krzysztofa Obremskiego o Dafnis Samuela Twardowskiego jako gatunkowej hybrydzie. Ponadto recenzje i analizy: Marta Tomczok o Ofelizmie, Małgorzata Litwinowicz-Droździel wokół Toastu na progu Andrzeja Mencwela.

List of contents

Alina Molisak, Żydzi-chłopi.

Krzysztof Obremski, Gatunkowa hybryda z 1638 roku: Samuela Twardowskiego „Dafnis drzewem bobkowym” (przyczynek do „zagłady gatunków”).

Aleksandra Ubertowska, Pisanie puszczy. Ekonomie dyskursu ekokrytycznego i postkolonialnego.

Karolina Koprowska, Tożsamościowe roz-poznania. Doświadczenia Zagłady na wsi.

Wacław Forajter, „Krwawa droga” i „czarowna jazda”. Z socjologii podróży w wieku XIX.

Grzegorz Wołowiec, Filologia i nacjonalizm. Stanisław Pigoń jako ideolog kultury ludowo-narodowej.

Andrzej Skrendo, „Nocny złodziej jabłek” – Henryk Bereza i nurt chłopski w prozie polskiej.

Andrzej Zieniewicz, Czułość i wrogość przemian (migracje, reforma rolna i socrealizm w perspektywie „prześnionej rewolucji”).

Przemysław Czapliński, Śmierć, śmierć, inne życie. Wieś w literaturze polskiej przełomu XX i XXI wieku.

Bożena Karwowska, Kultura chłopska w optyce prasy społeczno-kulturalnej lat 1944–1948. „Warszawa” i dyskusje nad modelem kultury powojennej Polski.

Anna Engelking, „Poleszuk” nieoswojony. Wokół funkcji chłopskości w konstruowaniu polskości.

Inga Iwasiów, Przesiedleni chłopi uruchamiają miasto.

Andrzej Leder, Nienapisana epopeja.

Agnieszka Dauksza, O pewnym chłopskim geście. Od rabacji do Zagłady.

Marta Tomczok, Trzecie ciało.

Grzegorz Grochowski, Kwestia chłopska.

Małgorzata Litwinowicz-Droździel, Wyprawa po skrzynię posażną. Po lekturze „Toastu na progu” Andrzeja Mencwela.

Information

Pages:
286
Added on:
10 April 2018; 23:53 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
10 April 2018; 23:53 (Piotr Bordzoł)

Recently added issues


See also

11.03.2021
Literature studies

Dzieciństwo. Literatura i Kultura | 2(2) | 2020

Journal issue title: Przełamywanie antropocentryzmu w tekstach kultury dziecięcej i młodzieżowej / Tom 2 Nr 2 (2020)

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru czasopisma naukowego „Dzieciństwo. Literatura i Kultura”, półrocznika wydawanego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/dlk/issue/view/48. Temat przewodni to Przełamywanie antropocentryzmu w tekstach kultury dziecięcej i młodzieżowej, a w numerze opublikowano jedenaście artykułów.

08.07.2020
Literature studies

Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo | (10(13)) | 2020

Journal issue title: Agony

Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego rocznika „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo”, który został poświęcony problematyce agonu literackiego.

15.02.2024
Literature studies

"Second Texts" | (6) | 2023

Journal issue title: Nasze teraźniejszości

"Żyjemy pod presją radykalnej zmiany naszego doświadczenia czasu. To znaczy tego, w jakich kategoriach myślimy o przyszłości – godzin, dni, miesięcy czy lat, a może realizacji jeszcze bardziej odległych życiowych celów? O teraźniejszości – jako chwili, polu, a może środowisku, w którym żyjemy? O przeszłości – jako spełnionej i niezmiennej rzeczywistości? Jako oparciu czy przekleństwie? Jako otwartej możliwości nowych jej wersji? Mam przekonanie, że jest to zmiana tyleż oczywista, co nieuświadamiana. Oczywista, bo przez wielu refleksyjnie doświadczana, lecz przez większość wypierana czy przesłaniana niewczesnymi już wyobrażeniami wziętymi głównie ze słownika nowoczesności." 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.