Polish Studies Newsletter

News

Gone
Added on: 02.09.2022

Dr hab. Grzegorz Grochowski, prof. IBL PAN (1970-2022)

28 sierpnia 2022 r., w wieku 52 lat, zmarł dr hab. Grzegorz Grochowski, profesor Instytutu Badań Literackich PAN. Odszedł wnikliwy badacz polskiej literatury współczesnej, który, jak mało kto, potrafił łączyć analizę dzieła z kontekstem kulturowym i ideologicznym.

Stopień magistra filologii polskiej uzyskał w 1993 roku na Uniwersytecie Warszawskim, na podstawie pracy o twórczości Adolfa Dygasińskiego. Opiekunem naukowym był profesor Michał Głowiński. On także został promotorem doktoratu, który Grzegorz obronił w l999, po ukończeniu studiów doktorskich w Szkole Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Dysertacji nosiła tytuł Literackość i jej pogranicza. Od reportażu do monologu wewnętrznego. Jej rozszerzona wersja ukazała się drukiem w prestiżowej serii Monografie FNP (Tekstowe hybrydy, Warszawa 2000). Odbył staż naukowy u prof. Teuna A. van Dijka (Universiteit van Amsterdam). W 1996 roku został członkiem Pracowni Poetyki Teoretycznej i Semiotyki Kultury IBL PAN.    

Uczestnictwo w pracach zespołowych to pierwszy obszar aktywności Grzegorza. Brał udział w opracowaniu Słownika pojęć i tekstów kultury, pełnił funkcję konsultanta tomów zbiorowych poświęconych lingwistyce tekstu; wraz z Ryszardem Nyczem, redagował tomy: From Modern Theory to a Poetics of Experience. Polish Studies in Literary History and Theory(Peter Lang 2014) oraz Literackie doświadczenie nowoczesności. Antologia artykułów z „New Literary History (IBL PAN, Warszawa 2017). W latach 2014-2016 uczestniczył w grantach: Sporne gatunki literatury przełomu XX i XXI wieku w Polsce: literatura bez fikcji oraz Instytut Badań Literackich w życiu naukowym, kulturalnym i społecznym PRL. Miał znaczący wkład w kilkunastoletni polsko-bułgarski projekt Teoria literatury: pojęcia i ich konteksty. Efektem współpracy były tak konferencje, jak i zbiory anglojęzycznych studiów. Od 2001 roku był członkiem kolegium redakcyjnego dwumiesięcznika „Teksty Drugie”. Współorganizował międzynarodową konferencję Colloquia. Mayenoviana I: Metafora – tekst – dyskurs w 2015 roku (przygotowaną przez macierzystą Pracownię), a w roku 2017 - wraz z Dorotą Krawczyńską, Ryszardem Nyczem, Grzegorzem Wołowcem - współorganizował konferencję Chłopskość i jej dziedzictwo w polskiej historii i kulturze (Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych przy Wydziale Polonistyki UW).

Ważnym dopełnieniem pracy badawczej była działalność dydaktyczna: podyplomowe studia i kursy IBL PAN, w Wyższej Warszawskiej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa, w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Prowadził kursy akademickie dla zagranicznych studentów organizowane przez Council on International Educational Exchange przy SGH. Należy podkreślić pracę w komisji egzaminacyjnej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz opiekę nad doktorantami.

W 2019 roku ukazała się książka Pamięć gatunków. Dylematy atrybucji gatunkowej (Wyd. IBL PAN), będąca podstawą postępowania habilitacyjnego, doskonale przyjęta przez środowisko. Komisja habilitacyjna niezwykle wysoko oceniła warsztat i kompetencje naukowe Autora. W 2021 został zatrudniony na stanowisku profesora IBL PAN.   

Jego erudycja budziła podziw; dla nas był cudownym, serdecznym Kolegą, obdarzonym niezwykłym poczuciem humoru.

                                                           Dyrekcja IBL PAN

                                                           Pracownia Poetyki Teoretycznej i Semiotyki Kultury


Msza żałobna w intencji Prof. Grzegorza Grochowskiego zostanie odprawiona w dniu 12 września 2022 (poniedziałek), o godz. 10.45, w Kaplicy Cmentarnej Miłosierdzia Bożego w Marysinie Wawerskim, przy ulicy Korkowej 152. Po Mszy nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na cmentarzu miejscowym.

Information

Key words:
Added on:
2 September 2022; 16:37 (Mariola Wilczak)
Edited on:
2 September 2022; 16:37 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.