Polish Studies Newsletter

News

Announcement
Added on: 05.09.2021

Najnowszy "Newsletter OPERAS-PL: publikowanie naukowe inaczej, czyli o monografiach cyfrowych"

W kolejnym numerze Newslettera OPERAS-PL przeczytamy m.in. o nowej stronie projektu OPERAS-PL, o listopadowej konferencji projektu TRIPLE oraz o alternatywnych publikacjach cyfrowych: living booku OPERAS, projektach Manifold oraz Sienkiewicz Ponowoczesny

Logo projektu OPERAS-PL

Na stronie operas.pl będą zamieszczane bieżące informacje z konsorcjum OPERAS i z CHC, a także praktyczne porady, opisy narzędzi i inne przydatne materiały związane z otwartą komunikacją naukową. 

Znany jest już program ramowy listopadowej konferencji projektu TRIPLE, o której informujemy również w "Biuletynie Polonistycznym".

Najnowszy Newsletter OPERAS-PL informuje również o nowych formatach publikacji cyfrowych, których przykładem są m.in. zamieszczony na platformie blogowej Hypotheses living book OPERAS czy Sienkiewicz Ponowoczesny- zbiór artykułów, opublikowany w ramach Nowej Panoramt Literatury Polskiej (IBL PAN).

Information

Added on:
5 September 2021; 19:19 (Mariola Wilczak)
Edited on:
5 September 2021; 19:49 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.