Polish Studies Newsletter

News

Gone
Added on: 07.07.2021

Profesor Paulina Buchwald-Pelcowa

Urodzona w 1934 roku w Poznaniu, zmarła 6 lipca 2021 roku w Warszawie.

Profesor Biblioteki Narodowej i Uniwersytetu Warszawskiego. Historyk literatury, bibliolog, edytor. Zainteresowania badawcze Pauliny Buchwald-Pelcowej skupiały się wokół literatury dawnej. Autorka książek Satyra czasów saskich (1969), Nieznane i zapomniane wiersze Hieronima Morsztyna (1972); Historia literatury a historia książki (1974); Emblematy w drukach polskich i Polski dotyczących XVI–XVIII wieku. Bibliografia (1981), Dawne dzieła Jana Kochanowskiego (1993), Cenzura w dawnej Polsce (1997).

Information

Added on:
7 July 2021; 17:20 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
7 July 2021; 17:20 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.