Polish Studies Newsletter

News

Competition
Added on: 18.07.2023

Ruszyła kampania informacyjna „Dziedzictwo bez granic”

13 lipca Instytut Polonika rozpoczął kampanię informacyjną „Dziedzictwo bez granic”, której towarzyszy wakacyjny konkurs z nagrodami. Działanie ma na celu popularyzowanie wiedzy na temat polskich śladów poza granicami kraju.

Instytut Polonika zainaugurował w marcu 2023 roku działalność portalu poświęconemu polskiemu dziedzictwu kulturowemu za granicą www.baza.polonika.pl

Dzięki temu nowoczesnemu narzędziu użytkownik może nie tylko odszukać ślady polskie za granicą (zewidencjonowano obiekty znajdujące się w 58 państwach), ale również zapoznać się z wieloma ciekawymi informacjami z zakresu m.in. historii, historii sztuki, kultury, konserwacji zabytków czy historii.

Baza jest nieustanne aktualizowana, obecnie znaleźć w niej można: 54 223 wpisów w tym m.in. dokumentację 213 cmentarzy cywilnych, 13 752 kart nagrobków wraz z informacjami o 38 250 osobach na nich spoczywających oraz 359 kart cmentarzy wojennych, a także informacje o 12100 osobach spoczywających na nich. Udostępnionych zostało 350 poloników (z listy liczącej na ten moment 1000 obiektów). Warto podkreślić, iż integralną częścią portalu jest baza grobów i cmentarzy polskich poza granicami kraju, zawierająca informacje o osobach pochowanych na cmentarzach cywilnych oraz katalog polskich grobów i cmentarzy wojennych za granicą. Prace nad jednym z modułów prowadzone były z Departamentem Dziedzictwa Kulturowego i Miejsc Pamięci w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tworzenie katalogu cmentarzy wojennych rozpoczęto w latach 90. XX wieku w Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, a obecnie jest on aktualizowany i rozwijany w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jednym z kluczowych elementów misji Instytutu Polonika jest upowszechnianie wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym znajdującym się poza granicami kraju, dlatego 13 lipca br. o godz. 12:00 POLONIKA rozpoczyna internetową kampanię informacyjną „Dziedzictwo bez granic”, której celem jest popularyzacja polskiego dziedzictwa za granicą wśród różnych grup wiekowych oraz promowanie edukacyjnego i naukowego profilu portalu www.baza.polonika.pl

Na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, tego dnia będzie można spotkać wysłanników Instytutu Polonika, którzy rozdawać będą przechodniom specjalne magnesy zawierające informacje o polonikach znajdujących się poza granicami Polski.

Podczas trwania kampanii odbędzie się również konkurs wakacyjny, w którym główną nagrodę stanowić będzie kilkudniowa podróż po Litwie, obejmująca zwiedzanie miejsc o wysokiej wartości artystycznej i historycznej związanych ze wspólnym dziedzictwem Polski i Litwy.  Konkurs ma na celu zaangażowanie uczestników do poznawania historii Polski i Polaków, której świadectwa w postaci poloników (m.in. dzieł sztuki, budowli, pomników, cmentarzy) zachowały się w wielu krajach na całym świecie.

- Kiedy wybieramy się za granicę, często skupiamy się na kulturze odwiedzanego kraju, po to tam też jedziemy. – mówi dr Bartłomiej Gutowski, redaktor naukowy portalu.  Dzięki portalowi baza.polonika.pl chcemy rozbudzić ciekawość w podróżnikach, aby pokazywać rzeczy nieoczywiste, warte poznania. Takie, które mogą opowiadać o naszej wspólnej historii, ale też i lepiej ją rozumieć. Zachęcamy do zgłębiania tych historii. To jest najciekawsze, poznawanie nieznanego. Rozpoczęły się wakacje, więc pomyśleliśmy, że można połączyć przyjemne z pożytecznym. - Konkurs nie jest wymagający, ale to nie znaczy, że będzie łatwo. Jeśli ktoś znajdzie ciekawy polonik, o którym jeszcze nie wiemy, zrobi mu zdjęcie, opisze i wyśle do nas, ma szansę na wygranie głównej nagrody. Liczymy, że dzięki temu konkursowi podróżujący będą z większą uwagą poznawać dane kraje, a dzięki temu również nasz portal wzbogaci się o kolejne polonika. Konkurs kierujemy do wszystkich, również do tych osób, które mieszkają za granicą. – dodaje.

­- Nagrodą główną jest podróż po najciekawszych miejscach Litwy, w których zachowało się wiele zabytków powiązanych historycznie z dziejami dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. – wyjaśnia Aleksandra Dąbkowska, koordynatorka projektu z Instytutu Polonika.  Wyjazd obejmie m.in. zwiedzanie Wilna, Trok i Kowna. Wybór Litwy jako kraju, do którego zorganizowana zostanie podróż stanowiąca nagrodę główną, był spowodowany bardzo dużą liczbą miejsc związanych z Polską i Polakami oraz niezwykle interesującą - na wielu polach - wspólną historią obu państw, która rozpoczęła się już w XIV wieku – zaznacza.

Procedura konkursu opiera się na dokumentowaniu fotograficznym, opisaniu i przesłaniu do Instytutu Polonika za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie www.baza.polonika.pl/konkurs obiektów (fotografii i opisu) związanych z Polską, które uczestnicy mogą odnaleźć w trakcie swoich zagranicznych, wakacyjnych podróży.

Wszystkie szczegóły Konkursu, Regulamin oraz opis Nagrody znajdują się na stronie www.baza.polonika.pl/konkurs

Konkurs potrwa do 31 sierpnia br., ogłoszenie wyników nastąpi 8 września 2023 roku.

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika” jest wyspecjalizowaną państwową instytucją kultury powołaną w 2017 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego. Instytut prowadzi projekty o charakterze konserwatorskim, naukowo-badawczym, edukacyjnym i popularyzatorskim. Dzięki nim zachowywane są materialne świadectwa naszych dziejów i przywracana jest pamięć o ważnych dla współczesnych Polaków osobach oraz istotnych faktach historycznych.


Kontakt dla mediów:

Lukrecja Jaszewska                                                                      

Rzecznik prasowy                                                   

tel.: +48 797 141 381                                 

e-mail: ljaszewska@polonika.pl         

 

Krzysztof Gromnicki

Dział Komunikacji i Promocji

Tel.: +48 797 141 382

e-mail: kgromnicki@polonika.pl

Information

Added on:
18 July 2023; 19:33 (Mariola Wilczak)
Edited on:
18 July 2023; 19:33 (Mariola Wilczak)

See also

11.09.2023
Publishing novelty

Publikacja "Promocja języka polskiego"

Projekt "Geopolonistyka - wirtualny most pomiędzy kulturami" w najnowszej publikacji NAWA pt. "Promocja Języka Polskiego" jako przykład dobrych praktyk i inspirujących, nowatorskich inicjatyw. Dziękujemy!

08.09.2023
Gone

Zmarł Prof. Jan Kaczyński

O Janie Kaczyńskim, zmarłym czwartego września 2023 roku, profesorze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, można by, a nawet należałoby napisać książkę biograficzno-wspomnieniową. Droga życiowa bowiem nieprosta i niełatwa, pełna niespodzianek, skłaniająca do refleksji nad naturą ludzką i jej przeznaczeniem — nacechowana koniecznością zmagania z przeciwnościami, mimo powszechnie okazywanej naszemu bohaterowi sympatii i życzliwości.

10.08.2023
Gone

Zmarła Prof. Swietłana Musijenko

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Profesor Swietłany Musijenko, slawistki, badaczki literatur słowiańskich, założycielki polonistyki na Państwowym Uniwersytecie Janki Kupały w Grodnie.

30.07.2023
Gone

Zmarł Prof. Andrzej Zieniewicz

Z bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Andrzeja Zieniewicza (1949-2023), wieloletniego dyrektora Polonicum, kierownika Zakładu Literatury XX i XXI Wieku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, założyciela polonistyki na uniwersytetach w Ankarze i Stambule, wspaniałego wykładowcę, Mistrza i Mentora.

28.07.2023
Event

Po VIII Światowym Kongresie Polonistów - od Redakcji

Zapraszamy do lektury naszej redakcyjnej relacji z tegorocznego święta polonistów i zapoznania się z materiałami dotyczącymi Kongresu!

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.