Polish Studies Newsletter

News

Gone
Added on: 11.07.2022

Zmarł Profesor Henryk Kurczab

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 9 lipca 2022 roku odszedł od nas Profesor Henryk Kurczab.

 

Prof. Henryk Kurczab

Profesor Henryk Kurczab pozostanie w naszej pamięci jako literaturoznawca, dydaktyk literatury i języka polskiego, niestrudzony badacz teorii oraz praktyki integracji kształcenia humanistycznego, twórca koncepcji nauczania integrującego i rzeszowskiej szkoły integracji, wychowawca wielu pokoleń nauczycieli polonistów. Wraz z jego odejściem społeczność Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego utraciła pracowitego, życzliwego, cechującego się dociekliwością badawczą, oddanego dydaktyce polonistycznej i kształceniu nauczycieli języka polskiego Uczonego, Dydaktyka, Przyjaciela.

Z Rzeszowem związany był od 1968 roku, tj. od podjęcia pracy w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. W latach 1984-1987 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Humanistycznego (po reorganizacji: Dziekana Wydziału Filologicznego); w latach 1975-2000 kierował Zakładem Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego w Instytucie Filologii Polskiej. Wypromował 521 magistrów i 2 doktorów. Jego zainteresowania naukowe obejmowały m.in. badania literaturoznawcze, kształcenie literackie i kulturowe oraz językowe, nauczanie integrujące języka polskiego, pogranicza i korespondencje sztuk, konteksty dzieła literackiego, problematykę aksjologiczną. Opublikował 6 monografii, ponad 120 rozpraw i artykułów oraz wiele prac redakcyjnych. Był członkiem gremiów naukowych, za działalność naukową i dydaktyczną był nagradzany, otrzymał również liczne odznaczenia. Podkreślić warto, że w kolejnych dekadach prof. Henryk Kurczab nadal był otwarty na wyzwania i inspirujący. Wciąż pozostawał twórczy i aktywny naukowo, przygotowywał artykuł, pisał dziennik… Z  szacunku do pracy i z zamiłowania do nauki.

Dyrekcja Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa, pracownicy Zakładu Badań nad Literaturą i Edukacją Polonistyczną wraz ze społecznością akademicką Uniwersytetu Rzeszowskiego

***

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 12 lipca 2022 r. (wtorek) o godz. 13.30 mszą św. żałobną odprawioną w kaplicy na Cmentarzu Rzeszów Wilkowyja.

Information

Published by:
Added on:
11 July 2022; 15:09 (Wojciech Maryjka)
Edited on:
11 July 2022; 15:10 (Mariola Wilczak)

See also

05.08.2022
Recommended

Sierpniowe wydanie Newslettera OPERAS-PL

Co powinniśmy wiedzieć o danych badawczych? Jak i gdzie zdeponować dane badawcze? To tylko wybrane pytania, na które warto szukać odpowiedzi w nowym wydaniu Newslettera OPERAS-PL.

05.08.2022
Recommended

Historia powstańczej Warszawy w Culture.pl.

W najnowszym wydaniu Culture.pl Redakcja przypomina historię powstańczej Warszawy – miasta, którego miało nie być.

05.08.2022
Event

Nabór do numeru monograficznego: Wojny, konflikty zbrojne, "specjalne operacje wojskowe”

Ruszył nabór do szesnastego numeru monograficznego Wojny, konflikty zbrojne, "specjalne operacje wojskowe” pod opieką prof. Macieja Michalskiego oraz dr Martyny Wielewskiej-Baki. Zachęcamy do nadsyłania wstępnych zgłoszeń (do 30 września 2022 r. na adres: redakcja.jednakksiązki@gmail.com).

08.07.2022
Gone

Odeszła Profesor Anna Węgrzyniak

6 lipca nad ranem zmarła prof. dr hab. Anna Węgrzyniak – literaturoznawczyni, wieloletni kierownik Katedry Polonistyki ATH, współzałożycielka Wydziału Humanistyczno-Społecznego Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

28.06.2022
Educational offer

Wakacyjna Szkoła Poezji Wolnych Lektur

Organizowana przez Fundację Nowoczesna Polska we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego warsztaty Szkoła to trwający sześć tygodni bezpłatny kurs online. O poezji opowiadać będą prof. dr hab. Piotr Śliwiński (Uniwersytet Adama Mickiewicza), dr Artur Hellich (Uniwersytet Warszawski) oraz twórcy – Natalia Malek i Grzegorz Uzdański.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.