Polish Studies Newsletter

Person

07.10.2019

prof. Grażyna Irena Borkowska

Projects:
Leksykon pisarek polskich (01.01.1997) | Napisana umowa. Polski feminizm i jego ograniczenia (01.01.1998) | Stempowski i Dąbrowska (01.06.1999) | Skaza. Kategoria gender w literaturze polskiego modernizmu (01.01.1998) | Publicystyka Elizy Orzeszkowej (01.01.1999) | Aleksander Świętochowski - liberalizm, arystokratyzm, ludowość (01.01.2000) | Jan Kott - sylwetka krytyka (01.01.1999) | Nowela polska w XIX w. Teoria i historia gatunku (01.01.1996) | Synteza dla Europy - literatura polska 1864-1914 (01.06.2000) | Halina Poświatowska - poezja i biografia (01.01.2000) | Polska i ukraińska proza kobieca okresu międzywojennego – perspektywa modernizmu (środkowo)europejskiego (24.02.2014) | "Kwestia żydowska" w pozytywizmie (01.01.2002) | Pozytywizm - szkice o epoce (01.01.2001) | Literatura polska 1864-1914. Rozdział podręcznika dla cudzoziemców (01.09.2000) | Szkice o epoce pozytywizmu (01.01.2000) | Drugie pokolenie pozytywistów (01.01.2003) | Synteza dla Europy - literatura polska 1864-1914 (01.01.2001) | Przemiana paradygmatu badań genderowych (01.01.2004) | Opowiedzieć umieranie. Relacje o śmierci najbliższych a problem tozsamości (01.01.2004) | Korespondencja Elizy Orzeszkowej i Malwiny Blumberg (01.01.2004) | "Ściany świata". Wiedza geograficzna a przestrzenie nieznanego (II połowa XIX wieku) (01.01.2005) | Publicystyka społeczna Elizy Orzeszkowej (01.01.2006) | O etyzacji dyskursu publicznego (pisma społeczne Orzeszkowej) (01.01.2005) | Ściany świata. Wiedza geograficzna II połowy XIX wieku a przestrzenie Nieznanego (01.01.2005) | „Dzieła zebrane” (cz. I) i „Listy zebrane” Elizy Orzeszkowej. Edycja krytyczna (01.05.2020)

Informacje

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.