Polish Studies Newsletter

Person

07.10.2019

dr Irena Frys

Fields: Krytyka i interpretacja literacka, Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka, Literaturoznawstwo
Doktor w Katedrze Literatury Polskiej Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki

Zainteresowania badawcze:

- literatura polska, ukraińska, żydowska pierwszej połowy XX wieku;

- proza kobieca dwudziestolecia międzywojennego;

- neomitologizm / folklor / kultura ludowa w literaturze;

- literatura żydowska – twórczość w języku jidysz i polskim;

- stosunki polsko-ukraińsko-żydowskie w XX wieku;

- wielokulturowość w literaturze.

Zajęcia dydaktyczne z literatury polskiej XX wieku mają na celu porównanie literatury polskiej z literaturą ukraińską i kontaktów obu literatur, a także literatury żydowskiej. Poszukiwanie wzajemnych wpływów, inspiracji, jak również wspólne losy pisarzy – to ważne zadanie dla mnie i dla słuchaczy moich zajęć. Elementem wykładów jest także odkrywanie ciekawych informacji w czasopismach międzywojennych.

Realizowane projekty: 

- Modernizm środkowoeuropejski: międzywojenna proza kobieca. Dialogi polsko-ukraińskie (https://biuletynpolonistyczny.pl/projects/polska-i-ukrainska-proza-kobieca-okresu-miedzywojennego-perspektywa-modernizmu-srodkowoeuropejskiego,144/details)

- Obertyn – opowieści o życiu miasteczka (https://www.researchgate.net/project/Obertyn-Obertin-abrtyn-opowiesci-o-zyciu-miasteczka-opovidi-pro-zitta-mistecka)

- Pisarki międzywojennego i radzieckiego Lwowa (https://lia.lvivcenter.org/uk/storymaps/female-writers/?fbclid=IwAR2P7kQoRWUufjcOfc5CPfEXOTHOkIlPoRQZ3FY8CqC44d_Q4ShzlkqQ6sQ)

Informacje

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.