Polish Studies Newsletter

Person

Od początku studiów związana ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prowadziła kursy języka polskiego i kultury polskiej oraz warsztaty w wielu krajach świata, m.in. w Republice Mołdowy, w Niemczech, w Korei Południowej, w Stanach Zjednoczonych, w Argentynie. Prowadziła zajęcia na Podyplomowych Kwalifikacyjnych Studiach Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego.

Od 2005 roku prowadzi zajęcia lektoratowe i wykłady na polonistykach dalekowschodnich. Od początku (2007) uczestniczy w organizowaniu „Spotkań Polonistyk Trzech Krajów – Chiny, Korea, Japonia” – międzynarodowej konferencji polonistów azjatyckich.

W Chinach i Japonii przepracowała łącznie 15 lat (Beijing Foreign Studies University 2005-2011, Tokyo University of Foreign Studies 2011-2017, Shanghai International Studies University 2019 – do dziś). Autorka i współautorka artykułów na temat chińskiej grzeczności językowej i form adresatywnych, autostereotypu Chińczyków oraz nauczania języka polskiego i kultury polskiej w Azji. Współredagowała wiele publikacji, m.in. tomy pokonferencyjne Spotkań Polonistyk Trzech Krajów — Chiny, Korea, Japonia, Obrazkowy słownik języka chińskiego, Współczesny język chiński. Podręcznik dla studentów polskojęzycznych, Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy. T. 6: Języki i kultury w kontakcie. Obecnie pracuje nad cyklem artykułów poświęconych podejściu międzykulturowemu w nauczaniu języka polskiego w Chinach.

Nagrody i odznaczenia: Złota odznaka „Zasłużony dla Uniwersytetu Śląskiego” (2010)

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.