Polish Studies Newsletter

Person

07.10.2019

prof. Luigi Marinelli

OPI ID: 131921
Od 1994 r. kierownik Katedry Polonistyki a od 2016 r. Prodziekan na Wydziale “Lettere e Filosofia” Uniwersytetu „Sapienza” w Rzymie.

Jest członkiem zagranicznym PAN i PAU, członkiem honorowym Towarzystwa Literackiego Adama Mickiewicza, doktorem honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2007 r. otrzymał złoty medal “Gloria Artis” a w 2014 r. Krzyż Oficerski Orderu Zasługi RP za zasługi dla polskiej kultury i nauki.

Jest autorem ponad 150 rozpraw w różnych językach o tematyce polonistycznej, komparatystycznej i teoretycznoliterackiej. Pod jego redakcją ukazała się we Włoszech najnowsza Storia della letteratura polacca - Historia literatury polskiej (Einaudi, Torino 2004; tłum pol. Ossolineum, Wrocław 2009), a wraz z Agnieszką Stryjecką opublikował podręcznik języka polskiego: Corso di lingua polacca (Hoepli, Milano 2014).

Jest członkiem Rad Naukowych i Komitetów Redakcyjnych kilku ważnych polskich czasopism polonistycznych i  filologiczno-kulturowych (m. in. „Pamiętnik Literacki”, „Biuletyn Polonistyczny”, „Teksty Drugie”, „Przegląd Humanistyczny”, „PostScriptum Polonistyczne”, „Prace Filologiczne”).

Jest także tłumaczem (m.in. Ignacego Krasickiego, Marii Wirtemberskiej, Aleksandra Wata, Tadeusza Kantora, Czesława Miłosza i in.).

Był członkiem kapituły Nagrody poetyckiej im. W. Szymborskiej w trzech pierwszych edycjach 2013-2015 i jest członkiem Rady Programowej „Cricoteki - Muzeum Sztuki Tadeusza Kantora” w Krakowie.

___________________________________

W "Biuletynie Polonistycznym": "Sylwetki Polonistów" - Prof. Luigi Marinelli (data publikacji: 12.02.2019)

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.