Polish Studies Newsletter

Person

07.10.2019

dr hab. Magdalena Wanda Heydel

Fields: Nauki filologiczne
OPI ID: 106872
Prof. UJ, polonistka, anglistka, przekładoznawczyni. Kieruje Centrum Badań Przekładoznawczych. Jest redaktor naczelną pisma „Przekładaniec. A Journal of Translation Studies”.

Opublikowała m.in. monografie Obecność T.S. Eliota w literaturze polskiej (2002) i Gorliwość tłumacza. Przekład poetycki w twórczości Czesława Miłosza (2013) oraz, wraz z Piotrem Bukowskim, antologie Współczesne teorie przekładu (2009), Polska myśl przekładoznawcza (2013) oraz Polish Translation Studies in Action (2019). Ostatnio pod jej redakcją (wraz z Zofią Ziemann) ukazała się książka Retracing the History of Literary Translation in Poland. People-Poetics-Politics (Routledge 2022). 

Jest kuratorką festiwalu „Odnalezione w tłumaczeniu” i tłumaczką literatury języka angielskiego, m.in. Josepha Conrada, T.S. Eliota, Seamusa Heaneya, Teda Hughesa, Katherine Mansfield, Alice Oswald i Virginii Woolf.

Prowadzi kursy:

  • Introduction to Translation Studies (kurs w języku angielskim)
  • Przekładoznawcze seminarium magisterskie
  • Warsztaty przekładowe
  • Indywidualne projekty przekładowe
  • Praca z tekstem anglojęzycznym (zajęcia metodyczne dla doktorantów)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.