Polish Studies Bulletin

Person

09.02.2020

dr Magdalena Zakrzewska-Verdugo

Fields: Literaturoznawstwo
Pochodzi z Wrocławia. W 2009 roku ukończyła Uniwersytet Wrocławski, uzyskując tytuł magistra dydaktyki języka polskiego jako obcego, a także tytuł licencjata filologii słowiańskiej ze specjalizacją w języku rosyjskim. W 2016 r. obroniła pracę doktorską na temat Przekładu literackiego jako problemu filologiczno-kulturowego (na podstawie analizy badań literackich D. Masłowskiej, M. Witkowskiego i S. Shutego w języku rosyjskim).

Naucza języka polskiego jako obcego profesjonalnie od 2011 roku. Prowadziła wykłady z języka polskiego w Letniej Szkole Języków Słowiańskich, a także na polonistyce Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu. Jest członkiem Bristol, stowarzyszenia polskich i zagranicznych nauczycieli polskiej kultury i języka polskiego jako obcego. Od września 2017 r. Pracuje na Uniwersytecie Comeniusa, gdzie uczy języka polskiego w zakresie studiów Europy Środkowej oraz języka i kultury polskiej. Współpracuje również z Instytutem Polskim w Bratysławie.

Zajmuje się metodologią dydaktyki języka polskiego jako obcego, porównaniami kulturowymi oraz tłumaczeniami współczesnej literatury z polskiego na rosyjski.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.