Polish Studies Bulletin

Research project

Added on: 13.02.2021

Jagiellonians Heritage in Poland & Finland

Institutions:
The Institute of Literary Research PAN (Lead institution) | University of Jyväskylä (Co-operating institution)
Fields:
Kulturoznawstwo (w tym: współczesne studia kulturowe i antropologiczno-kulturowe) | Literaturoznawstwo

Wykonawcą projektu jest Instytut Badań Literackich PAN we współpracy z Uniwersytetem w Jyväskylä. Projektem kieruje reprezentująca IBL dr Ewa Cybulska-Bohuszewicz. Uczelnię partnerską reprezentuje doc. Susanna Niiranen. Misja projektu jest dwojaka: popularyzuje on dziedzictwo jagiellońskie i przedstawia badania związane z tym tematem.
Projekt rozpoczęty w ramach grantu NAWA rozwija się pod auspicjami Ambasady RP w Helsinkach oraz Stowarzyszenia "Pro Cultura Litteraria" (https://www.facebook.com/jagielloniansPuolaSuomi).

https://nawa.gov.pl/en/nawa/news/reviving-the-history-of-the-jagiellon-dynasty

Information

Funding:
Promocja Języka Polskiego NAWA
Added on:
13 February 2021; 17:06 (Mariola Wilczak)
Edited on:
19 February 2021; 20:19 (Mariola Wilczak)

Related to the project


See also

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.