Polish Studies Bulletin

Research project

Added on: 13.09.2018

Kultura literacka Wilna do roku 1655

Institutions:
Wydział Polonistyki UJ (Lead institution)
Participants:
Deadline:
21.05.2004-20.05.2006

_________________________________

Wyniki badań wykorzystane zostały w publikacji: Jakub Niedźwiedź, Kultura literacka Wilna (1323-1655). Retoryczna organizacja miasta (seria "Biblioteka Literatury Pogranicza", t. 20, Wyd. Universitas, Kraków 2012), która dostępna jest w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego pod adresem internetowym: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/53702 .

Information

Funding:
Komitet Badań Naukowych, H01C 073 26
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.