Polish Studies Newsletter

Research project

Added on: 13.09.2018

Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440-2005. Antologia

Institutions:
Participants:
Deadline:
31.10.2005-30.10.2006

_________________


 

Information

Added on:
13 September 2018; 10:21 (Mariola Wilczak)
Edited on:
13 September 2018; 10:21 (Mariola Wilczak)

See also

13.09.2018

Dekonstrukcja w badaniach literackich. Antologia przekładów

13.09.2018

Antologia poezji polskiego Oświecenia (antologia elegii oświeceniowej)

13.09.2018

Renesans-Oświecenie. Antologia

24.10.2017

Polskie serie przekładowe wierszy Walta Whitmana. Monografia wraz z antologią przekładów

Projekt pozwolił na wypracowanie nowej metody badania przekładów i ich funkcjonowania w literaturze narodowej oraz doprecyzowanie używanego dotychczas w polskiej translatologii pojęcia "seria przekładowa". Zostało ono uzupełnione o dwa nowe terminy: "seria tekstualizacji" oraz "seria recepcyjna", a zasadność takich rozróżnień terminologicznych i ich znaczenie dla nauki o przekładzie zostało uzasadnione w cyklu publikacji polsko i angielskojęzyczych. Przygotowana do druku monografia: Polskie serie recepcyjne wierszy Walta Whitmana. Monografia wraz z antologią przekładów prezentuje wszystkie wyniki badań wraz z tekstami przekładów wierszy Whitmana (w wielu wypadkach niepublikowanymi od czasu pierwodruku, w jednym przypadku wydobytym z manuskryptu, w kilku z programów radiowych) oraz z tekstami intertekstulanie/ intersemiotycznie związanymi z oryginałem i jego przekładami. Monografia przynosi zarówno bogatą refleksję teoretyczną i metodologiczną na temat kulturowego funkcjonowania przekładu, jak i dokładną analizę dwunastu serii recepcyjnych, które wytworzyły w kulturze polskiej poszczególne wiersze Whitmana. Tak opracowana publikacja przyczynić się może do dyskusji metodologicznej nad kierunkami rozwoju filologii narodowej i obcej, a zwłaszcza komparatystyki.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.