Polish Studies Newsletter

Research project

Added on: 18.05.2021

#PolskaHumanistykaCyfrowa || Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie

Institutions:

Głównym celem merytorycznym projektu jest poszerzenie portalu o najważniejsze i reprezentatywne dzieła muzyki polskiej okresu XVI-XIX wieku. Efektem ma być portal muzyki polskiej z możliwością przeszukiwania źródeł wg metadanych oraz elementów muzycznych. Jednym z celów jest także rozbudowa narzędzi dla badaczy (analiza muzyczna, przeszukiwanie metadanych, dostęp do źródeł) w tym skomputeryzowanej analizy muzycznej z uwzględnieniem specyfiki źródeł do muzyki polskiej. Istotnym elementem ma być stworzenie narzędzi umożliwiających crowd-sourcingowe opracowanie źródeł muzycznych oraz zbieranie danych we współpracy z ośrodkami naukowymi. Baza danych ma agregować informacje o źródłach muzycznych m.in. z RISM (źródło metadanych), repozytoriów i bibliotek cyfrowych (FBC, Polona).

Projekt zakłada rozbudowę infrastruktury informatycznej na bazie istniejącego w NIFC systemu wypracowanego w ramach projektu POPC „Dziedzictwo Chopinowskie w otwartym dostępie” (DCOD). Głównym celem merytorycznym jest poszerzenie portalu o najważniejsze i reprezentatywne dzieła muzyki polskiej okresu XVI-XIX wieku. Efektem ma być portal muzyki polskiej z możliwością przeszukiwania źródeł wg metadanych oraz elementów muzycznych. Jest to odpowiedź na wielokrotnie zdiagnozowany problem niewystarczającej reprezentacji muzyki polskiej w repozytoriach cyfrowych, co przyczynia się do negatywnego jej obrazu. Najważniejsze zabytki polskiej kultury muzycznej publikowane są najczęściej w niskonakładowych wydaniach papierowych, co znacznie ogranicza ich dostępność dla badaczy i wykonawców. Ponadto wiele z pomnikowych dzieł zostało wydanych przed wielu laty (m.in. w serii "Wydawnictwa Dawnej Muzyki Polskiej") i są szerzej niedostępne.

Jednym z celów jest także rozbudowa narzędzi dla badaczy (analiza muzyczna, przeszukiwanie metadanych, dostęp do źródeł) w tym skomputeryzowanej analizy muzycznej z uwzględnieniem specyfiki źródeł do muzyki polskiej. Istotnym elementem ma być stworzenie narzędzi umożliwiających crowd-sourcingowe opracowanie źródeł muzycznych oraz zbieranie danych we współpracy z ośrodkami naukowymi. Baza danych ma agregować informacje o źródłach muzycznych m.in. z RISM (źródło metadanych), repozytoriów i bibliotek cyfrowych (FBC, Polona). Zapisanie transkrypcji utworów muzycznych w symbolicznym, otwartym formacie tekstowym pozwoli na szybkie renderowanie partytur online wraz z wizualizacją efektów wyszukiwania i analizy a także edytowanie i generowanie w przeglądarce partytur gotowych do wykonania (w tym głosów w przypadku utworów na większą obsadę). Przyczyni się to do znacznego poprawienia dostępności do kluczowych dla polskiej kultury muzycznej źródeł. Znacznie zwiększy się też możliwość dalszego wykorzystania materiałów udostępnionych w portalu.

Instytucja realizująca projekt:

  • Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

#PolskaHumanistykaCyfrowa - katalog humanistycznych projektów cyfrowych w Polsce. Celem powstania katalogu jest prezentacja różnorodnych projektów z zakresu szeroko pojętej humanistyki cyfrowej w Polsce. Katalog powstał w oparciu o ankietę przeprowadzoną wśród instytucji oraz osób prowadzących projekty, w których komponent cyfrowy stanowi kluczowy element pozyskania, analizy bądź prezentacji danych.

Information

Added on:
18 May 2021; 15:05 (HCyfrowa )
Edited on:
15 June 2021; 17:21 (Mariola Wilczak)

See also

18.05.2021

#PolskaHumanistykaCyfrowa || Dziedzictwo Chopinowskie w otwartym dostępie

Projekt zakłada digitalizację oraz udostępnienie dziedzictwa chopinowskiego obejmującego: zapis wszystkich kompozycji Chopina i ich wariantów, rękopisy utworów i korespondencji, drukowane źródła muzyczne (pierwodruki, pierwodruki z adnotacjami kompozytorskimi i starsze wydania), pozostałe muzealia (ikonografia) i archiwalia, nagrania- archiwum Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina- archiwum Festiwalu „Chopin i Jego Europa”, monografie naukowe oraz czasopisma. W ramach projektu planuje się także publikację całości twórczości Chopina w postaci partytur w wolnym dostępie w formatach xml, pdf, humdrum oraz stworzenie modułów analizy muzykologicznej (przeszukiwanie, wizualizacja, analiza statystyczna).

18.05.2021

#PolskaHumanistykaCyfrowa || BN-OCR

Katalog humanistycznych projektów cyfrowych w Polsce. Celem powstania katalogu jest prezentacja różnorodnych projektów z zakresu szeroko pojętej humanistyki cyfrowej w Polsce. Katalog powstał w oparciu o ankietę przeprowadzoną wśród instytucji oraz osób prowadzących projekty, w których komponent cyfrowy stanowi kluczowy element pozyskania, analizy bądź prezentacji danych.

27.05.2015

Kultura rocka

Celem projektu ma być wypełnienie luki w badaniach dotyczących antropologii kultury XX wieku i współczesnej. Projekt ma charakter interdyscyplinarny i ma służyć przybliżeniu kultury rocka z różnych perspektyw badawczych.

16.05.2021

#PolskaHumanistykaCyfrowa || Katalog humanistycznych projektów cyfrowych w Polsce

Celem powstania katalogu jest prezentacja różnorodnych projektów z zakresu szeroko pojętej humanistyki cyfrowej w Polsce. Katalog powstał w oparciu o ankietę przeprowadzoną wśród instytucji oraz osób prowadzących projekty, w których komponent cyfrowy stanowi kluczowy element pozyskania, analizy bądź prezentacji danych. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.