Polish Studies Newsletter

Research project

Added on: 18.12.2016

Przestrzenie Henryka Sienkiewicza

Institutions:
Instytut Książki (Co-operating institution) | The Institute of Literary Research PAN (Lead institution)
Fields:
Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka
Deadline:
1.06.2016-31.12.2016

Kolekcja Dekady Sienkiewicza powstała w ramach projektu "Dekady Henryka Sienkiewicza – kolekcja cyfrowa na platformie Nowa Panorama Literatury Polskiej" (numer umowy 8 /S/IK/2016) finansowanego przez Instytut Książki.

Kolekcja wykorzystuje materiał z wydanej przez wydawnictwo PIW książki Henryk Sienkiewicz: kalendarz życia i twórczości (autor Julian Krzyżanowski; uzup. i oprac. Maria Bokszczanin, Warszawa 2012).

O Sienkiewczu międzynarodowym

Kolekcja Sienkiewicz międzynarodowy powstała w ramach projektu "Henryk Sienkiewicz i powieść polska XIX wieku – perspektywa zagraniczna. Spotkanie literaturoznawcze w przestrzeni cyfrowej" (nr10/S/IK/2016) finansowanego przez Instytut Książki.

Information

Funding:
Projekt wybrany w konkursie ofert Instytutu Książki.
Contact:
nplp@ibl.waw.pl
Added on:
18 December 2016; 12:00 (Mariola Wilczak)
Edited on:
18 December 2016; 12:00 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.