Polish Studies Newsletter

Research project

Added on: 17.10.2015

Publicystyka społeczna (t.II) i Listy zebrane (t. XI) Elizy Orzeszkowej. Edycja krytyczna

Participants:
Fields:
Studia edytorsko-filologiczne, słownikowo-encyklopedyczne, dokumentacyjno-bibliograficzne
Deadline:
20.02.2014-19.02.2017

Celem projektu jest zakończenie prac edytorskich nad dotąd niepublikowanym lub mało znanym dorobkiem Elizy Orzeszkowej z zakresu publicystyki i epistolografii. Zgromadzone w czasie kwerend archiwalnych materiały do poszczególnych tomów zostaną opracowane krytycznie i przygotowane do druku, przyczyniając się do wzbogacenia wiedzy o znaczeniu dorobku Elizy Orzeszkowej dla XIX- i XX-wiecznej literatury i kultury. Edycja krytyczna obu tomów będzie zawierać wstępy poświęcone tej problematyce.

Information

Funding:
NCN - Opus 5
Contact:
Added on:
17 October 2015; 17:28 (Mariola Wilczak)
Edited on:
17 October 2015; 17:28 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.