Polish Studies Bulletin

Scholarship/grant

Zdj. Andrea Piacquadio z Pexels | Pexels
Added on: 14.06.2020
Deadline for submitting applications: 06.07.2020

9. edycja Konkursu stypendialnego im. Olgi Rok

Celem Konkursu jest wsparcie rozwoju osobistego kobiet pracujących w bibliotekach publicznych i docenienie roli, jaką biblioteki – i zatrudnione w nich kobiety – odgrywają w rozbudzaniu aspiracji oraz rozwoju społeczności, których częścią jest biblioteka. Wysokość rocznego stypendium w każdej z dwóch kategorii konkursowych wynosi 5 000 zł.

Zgodnie z Regulaminem konkursu kandydatury mogą być przesyłane w dwóch kategoriach konkursowych:

a) placówka biblioteczna mniejsza – o stypendium mogą ubiegać się kandydatki reprezentujące publiczne placówki biblioteczne, w których pracuje jedna lub dwie osoby;

b) placówka biblioteczna większa – o stypendium mogą ubiegać się kandydatki reprezentujące publiczne placówki biblioteczne, w których pracuje trzy lub więcej osób.

Wnioski o przyznanie stypendium należy nadsyłać wyłącznie w wersji elektronicznej (w formacie .doc i .pdf) na adres e-mail stypendiumolgirok@filantropia.org.pl. Wnioski zgłoszeniowe wraz z Regulaminem można pobrać na stronie internetowej www.funduszewieczyste.pl.

Do wypełnionego wniosku można dołączyć następujące załączniki (nie więcej niż 5 plików, maksymalny łączny rozmiar 5MB):

a) list polecający od osoby współpracującej z kandydatką, np. korzystającej z usług biblioteki, zatrudnionej w tej samej bibliotece, w samorządzie lokalnym lub innej instytucji będącej partnerem biblioteki; 

b) artykuły prasowe potwierdzające doświadczenia lub osiągnięcia kandydatki; 

c) zdjęcia ilustrujące opisywaną we wniosku działalność kandydatki, prowadzone przez nią projekty. Do wniosku kandydatka może dołączyć również filmik opowiadający o sobie, będący uzupełnieniem wniosku. Film może być nakręcony przy pomocy dowolnego urządzenia – telefonu, aparatu cyfrowego, kamery itd. Powinien on spełniać następujące standardy: nie może przekraczać długości 1 minuty; autorka materiału powinna posiadać zgody na wykorzystanie materiałów audio użytych w filmach lub wykorzystać ścieżki udostępniane na otwartych licencjach. Powinna także posiadać zgody na wykorzystanie wizerunku osób występujących w filmie.

Podczas oceny wniosków Kapituła Konkursu weźmie pod uwagę:

a) zaangażowanie kandydatki w działalność biblioteki, ze szczególnym uwzględnieniem nowatorskich metod współpracy z osobami korzystającymi z biblioteki oraz z jej innymi partnerami; 

b) ambicje i plany na przyszłość, m.in. planowany sposób wykorzystania stypendium.

Dla Kapituły istotny będzie całokształt doświadczeń życiowych kandydatki, w kontekście pracy w bibliotece i poza nią.

Termin nadsyłania wniosków mija 6 lipca 2020 roku. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 10 grudnia 2020 roku.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.