Polish Studies Newsletter

Scholarship/grant

Added on: 28.06.2021
Deadline for submitting applications: 24.09.2021

Stypendium Dorothy i Lewisa B. Cullmanów

Dorothy and Lewis B. Cullman Centre for Scholars and Writers to międzynarodowy program stypendialny  dla osób, których praca wiąże się bezpośrednio z dostępem do zbiorów Biblioteki Publicznej w Nowym Jorku (budynek Stephena A. Schwarzmana)

Stypendium kierowane jest do naukowców, niezależnych naukowców i pisarzy (powieściopisarzy, dramaturgów, poetów). Wnioski mogą również składać artyści wizualni pracujący nad projektem książkowym. Centrum wyznacza 15 stypendystów rocznie na 9-miesięczny pobyt w Bibliotece, od września do maja. Oprócz pracy nad własnymi projektami, stypendyści angażują się w ciągłą wymianę pomysłów w Centrum i na forach publicznych w całej Bibliotece.

Termin składania wniosków upływa 17:00 czasu EST w piątek 24 września 2021 r.  

Information

Added on:
28 June 2021; 13:37 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
28 June 2021; 13:37 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.